Skip to main content

Infosessie ‘Ouder worden en alcohol’

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen en in navolging van de campagne ‘Ouder worden en alcohol’, heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld.

Wat?

Deze infosessie van maximaal 2 uur (incl. pauze) biedt een antwoord op een aantal veel gestelde vragen zoals: Wat doet alcohol met mij?, Hoeveel alcohol mag ik drinken?, Wanneer kan ik best extra uitkijken met alcohol?, Waarom is minder vaak beter en hoe doe je dat?, Wat kan ik doen als ik bezorgd ben over het alcoholgebruik van een naaste? en Waar kan ik terecht met vragen?

Voor wie?

Deze infosessie richt zich enerzijds naar ouderen. Een minimumleeftijd valt niet vast te pinnen, maar de vorming is opgesteld met in het achterhoofd het brede publiek 55-plussers. Anderzijds kan deze infosessie georganiseerd worden om intermediairs die met of naar de doelgroep ouderen werken inzicht te geven in de specifieke kwetsbaarheid van ouderen ten aanzien van alcoholgebruik.

Door wie?

De handleiding voor deze infosessie is zo opgesteld dat je volledig zelfstandig aan de slag kan gaan. Als vrijwilliger, professioneel medewerker, vormingsmedewerker van een ouderenorganisatie of als preventiewerker kan je deze infosessie voor ouderen dus volledig zelf begeleiden.

Indien je hiervoor ondersteuning nodig zou hebben, kan je beroep doen op het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs. Dit kan in de vorm van advies of coaching of door deel te nemen aan een train-de-trainer.

Een infosessie naar intermediairs die met of naar de doelgroep ouderen werken, kan opgenomen worden door het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs. De contactgegevens vind je via de doorverwijsgids.

 

Materiaal
Infosessie ‘Ouder worden en alcohol’
Draaiboek en begeleidende materialen voor een infosessie over alcohol, voor 55-plussers.