Skip to main content

Een alcoholbeleid in het lokale dienstencentrum

Aan de hand van dit materiaal kan een lokaal dienstencentrum een preventieve aanpak rond alcohol ontwikkelen, op maat van hun werking. Het materiaal bestaat uit een handleiding en vijf methodieken om de verschillende onderdelen van het alcoholbeleid uit te werken. In de handleiding lees je wat een alcoholbeleid inhoudt en krijg je tips om aan de slag te gaan. In de methodieken wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het betreffende onderdeel van het beleid uitwerkt. Bij elke methodiek horen handige doebladen om medewerkers, vrijwilligers en eventueel vertegenwoordigers van de bezoekers, actief bij de uitwerking te betrekken.

Online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’

Het draaiboek dat je hierboven kan downloaden, biedt houvast bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van lokale dienstencentra. Wil je je daarnaast – meer in het algemeen – verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’ volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.