Skip to main content
‘You bet!’ is een educatief pakket over gokken voor 14-18-jarigen. In eerste instantie richt het pakket zich naar de tweede en derde graad secundair beroeps- en technisch onderwijs (BSO & TSO) en naar leefgroepen bijzondere jeugdzorg. Ontdek hier hoe dit educatief pakket aansluit bij de eindtermen. ‘You bet!’ verschaft op een interactieve manier correcte informatie over kansspelen. Spelen voor geld wordt vaak als een onschuldig vermaak gezien. Dat kan het ook zijn, maar er zijn wel valkuilen aan verbonden. Met dit pakket willen we jongeren informeren over de wetgeving en hen bewustmaken van de risico’s die verbonden zijn met gokken. Ook wordt er extra ingezet op kritische reflectie over de grijze zone tussen gokken en gamen, de invloed van reclame etc. Het pakket bestaat uit twee delen:
  • Een digitaal spelbord met kennisvragen en doe-opdrachten. De speldoos bevat hiervoor een handleiding en het nodige spelmateriaal. Een projector en computer met internetverbinding moet je zelf voorzien, zodat je het digitale spelbord kan gebruiken. De link naar het digitale spelbord vind je in de handleiding bij het spel.
  • Een stellingenronde: De stellingenronde laat jongeren reflecteren op hun eigen gedrag. Daarnaast peilt de stellingenronde of de kennis en vaardigheden uit het digitaal spel verworven zijn
De speldoos bevat naast spelmateriaal ook twee brochures en een infofiche met informatie:
  • Inleiding ‘You bet!’ Deze brochure geeft informatie over de doelstellingen en de doelgroep van het pakket. Voor het onderwijs zijn ook de relevante vakoverschrijdende eindtermen (VOET) vermeld. Het pakket kadert binnen het alcohol- en drugbeleid van een voorziening of school.
  • Handleiding ‘You bet!’ In deze brochure lees je hoe het digitaal spel en de stellingenronde opgebouwd zijn en gespeeld worden. Ook de link naar het digitaal spelbord staat hierin.
  • Jongerenfiche ‘You bet!’ Op deze fiche vinden de jongeren een handig overzicht van de belangrijkste informatie over gokken.