Skip to main content

You bet!

Educatief pakket over gokken in een nieuw jasje

Het educatief pakket You Bet! kreeg een update en dat was hoognodig, want er is sinds 2016 veel veranderd wat gokken betreft. Zo onderging de gokwetgeving bijvoorbeeld enkele belangrijke wijzigingen in 2019. Daarnaast was er ook een enorme toename in de hoeveelheid gokreclame, zowel op straat als in de media en online. Onder meer door deze reclame speelt gokken al op vroege leeftijd een rol in de leefwereld van jongeren.

Dat zien we ook duidelijk terug in de cijfers van de leerlingenbevraging. Dat gokken overal aanwezig is en eindeloze mogelijkheden biedt, maakt het risico op problematisch gokken groter. Bovendien blijkt uit onderzoek dat wie jong start met gokken een grotere kans heeft om op latere leeftijd een gokprobleem te ontwikkelen.

Op 13-jarige leeftijd begon ik met gokken. Een zeer onschuldig gokje op sportweddenschappen, dat later op 19- 20-jarige leeftijd leidde tot een destructieve gokverslaving.

Arne Nillis – Ervaringsdeskundige

Dit alles droeg bij tot een grondige update van het educatief pakket You Bet! (2016°). De uitwerking gebeurde in een samenwerking tussen zorGGroepZin, voorheen CAD, en VAD. Met dit pakket willen we jongeren informeren over de wetgeving en hen bewustmaken van de risico’s die verbonden zijn met gokken. Gokken kan een leuke activiteit zijn, maar kost ook geld.

Wat zit er in het educatief pakket?

Terwijl het pakket voordien gericht was op 16- tot 18-jarigen, is het nu bruikbaar vanaf 14 jaar. In eerste instantie richt het pakket zich naar de tweede en derde graad secundair beroeps- en technisch onderwijs (BSO & TSO) en naar leefgroepen bijzondere jeugdzorg.

Het materiaal kan echter met alle groepen jongeren gebruikt worden. De leerkracht of (leefgroep)begeleider kan afwegen of dit pakket aansluit bij de leefwereld van de klas of groep.
Het pakket bestaat uit twee onderdelen waar afhankelijk van de grootte van de groep telkens ongeveer een (les)uur aan wordt besteed:

1) Het digitaal spel blijft de basis van het educatief pakket You Bet!. De vragen en antwoorden werden geactualiseerd. Naast de wijzigingen in de gokwetgeving, werd er ook meer ingezet op kritisch reflectie. Jongeren worden tijdens het spel aangemoedigd om na te denken over de invloed van reclame, de vage grens tussen gokken en gamen, verantwoord spelen,… Verstandig leren omgaan met geld is eveneens belangrijk bij het werken rond zelfstandig wonen.

2) De stellingenronde vervangt de educatieve film ‘Bluf!’. Tijdens dit onderdeel reflecteren de jongeren over hun eigen gedrag. Daarnaast peilt de stellingenronde of de kennis en vaardigheden uit het educatieve spel verworven zijn.

Meer weten

In het onderstaand introductiefilmpje krijg je meer uitleg over het educatief pakket.

Meer informatie over de aanpak en werkwijze van beide methodieken vind je in de handleiding in de speldoos of online.

Wil je weten of dit pakket geschikt is voor jouw groep? Bekijk dan dit stroomdiagram.

Effectieve gok- en drugpreventie vereist een beleidsmatige aanpak die past binnen het pedagogisch project van de school of voorziening bijzondere jeugdzorg. Je kan dit beleid uitwerken aan de hand van de Gids Drugbeleid op School of het Draaiboek drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg. Voor advies, consult, vorming, coaching en ondersteuning bij het uitwerken van een drugbeleid kan je terecht bij de regionale tabak-, alcohol- en drugpreventiewerkers verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hun contactgegevens vind je in de doorverwijsgids op www.vad.be.

Materiaal
You bet!
‘You bet!’ is een educatief pakket over gokken voor 14-18-jarigen.