Skip to main content

VAD steunen

VAD is een vzw en werkt voornamelijk met subsidies van de Vlaamse overheid. Een beperkt aantal projecten realiseren we aanvullend met Europese, federale of lokale subsidies. Giften en sponsoring kunnen deze werkingsmiddelen versterken.

Contacteer VAD

Giften

Eén van de kerntaken van VAD bestaat uit pleitbezorging. We ondersteunen en stimuleren het maatschappelijk debat en een objectieve beeldvorming over alcohol en andere drugs. Angst, paniek en dramatiek vertekenen de maatschappelijke beeldvorming over deze problematiek.

We sensibiliseren en informeren mensen met correcte en volledige informatie om met kennis van zaken met alcohol- en ander druggebruik om te gaan.
Deze ambitieuze doelstelling kunnen we niet alleen met de beschikbare subsidies realiseren. Giften en sponsoring kunnen de werkingsmiddelen, die door de overheden worden aangereikt, versterken.

Je kan VAD steunen door een overschrijving te doen op het nummer BE52 4331 0780 4209 of je kan contact opnemen om samen te bekijken hoe je VAD concreet kan ondersteunen. Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest. Voor het afleveren van een fiscaal attest, hebben we je rijksregisternummer nodig. Dat is wettelijk verplicht. Vergeet het dus niet te vermelden bij je overschrijving (bij vrije mededeling) of contacteer VAD.

Sponsoring en partnerschappen

Partnerschappen met andere organisaties en met de privé-sector zijn voor VAD belangrijk, zowel om onze financiële draagkracht te vergroten als om een ruimer draagvlak te creëren om het maatschappelijk debat over de risico’s van alcohol- en ander druggebruik te voeren.

Voor de samenwerking met sponsors en partners heeft VAD, samen met enkele organisaties uit de sector gezondheidspromotie en ziektepreventie in Vlaanderen, een ethische code uitgewerkt die een leidraad is bij het aangaan van partnerschappen en sponsoring. Je vindt deze ethische code in de artikels hieronder.