Skip to main content

Eindtermen verslaving – 3e graad secundair onderwijs (3de leerjaar) BSO

3e graad, 3e leerjaar BSO

In het derde jaar van de derde graad van het BSO gelden er eindtermen voor middelengebruik (alcohol, roken, cannabis, gamen, gokken, …), in verschillende contexten.

  • Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid
  • Context 2: Mentale gezondheid

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

8. De leerlingen schatten de risico’s en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties.

10. De leerlingen participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school.

Context 2: Mentale gezondheid

2. De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw.

3. De leerlingen erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp.

6. De leerlingen stellen zich weerbaar op.

8. De leerlingen herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van anderen.