Skip to main content

Secundair onderwijs

Alcohol drinken, blowen, gamen of gokken zijn een realiteit in de leefwereld van jongeren en bijgevolg ook thema’s waarover je als school goed nadenkt. Omgaan met een (kliek van) gebruikende leerling(en), vragen van verontruste ouders… het is niet evident. VAD ontwikkelde een aantal concrete materialen en de kadermethodiek Drugbeleid op School om je hierbij te ondersteunen. Ook voor het CLB ontwikkelde VAD een aanbod van begeleidingsmethodieken.

Een Drugbeleid op School

Met een Drugbeleid op School (DOS) heb je alles in handen om problemen met alcohol of andere drugs zoveel mogelijk te voorkomen, en goed te reageren op situaties die zich toch zouden voordoen.

Een goed drugbeleid is opgebouwd uit vier pijlers:

  • Je stelt regels en procedures op rond middelengebruik.
  • Tegelijkertijd stelt het je in staat om proactief te zijn of adequaat te reageren bij problemen. Je legt als het ware op voorhand vast hoe je een leerling met (vermoedelijke) problemen kan begeleiden.
  • Bovendien denk je na over het invullen van educatieve activiteiten voor alle leerjaren.
  • En je zorgt voor een positief schoolklimaat, wat volgens onderzoek een positieve invloed heeft op middelengebruik.

Middelengebruik op school in kaart brengen?

Waar rook is, is vuur? Wil je graag de vinger op de pols leggen en een objectief beeld krijgen op het middelengebruik van jouw leerlingen?

Met de VAD-leerlingenbevraging krijg je…

  • …een beeld op het gebruik van jouw leerlingen.
  • …feedback over Drugbeleid op School (DOS). Hoe werk je het uit, of hoe stuur je het bestaande DOS bij?
  • …een rapport op maat van de school.
  • …een gratis vorming die helpt om de resultaten van jouw school te interpreteren.