Skip to main content

Politie, justitie en gevangenissen

Alcohol- en illegaalmiddelengebruik zijn algemene criminogene factoren die grote maatschappelijke gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt dat er duidelijke linken kunnen gelegd worden tussen middelenmisbruik, geweld- en vermogensmisdrijven, en intra-familiaal geweld. Politiediensten en justitiële actoren komen dan ook veelvuldig in aanraking met mensen met een middelenproblematiek en doen een beroep op de alcohol- en drughulpverlening en -preventie. 

Een alcohol- en drugbeleid in de gevangenis

Ook binnen de gevangenissen is druggebruik een probleem. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de gevangenispopulatie vertrouwd is met illegale drugs en dat het gevaar voor beïnvloeding van de andere helft heel groot is. Dat komt door risicofactoren als stress en verveling. Niet-verslaafde gedetineerden kunnen naar drugs grijpen als reactie op die problemen. De uitdaging is om de vraag naar en het aanbod van drugs zo laag mogelijk te houden, en een gelijkwaardige dienstverlening op vlak van preventie en hulpverlening aan te bieden als buiten de gevangenis. Dat lukt best op basis van een integraal alcohol- en drugbeleid.