Skip to main content

De MaPa-box

Waarom zijn mijn ouders zo onvoorspelbaar?

Door het opvoedingsondersteuningsproject van het MSOC Vlaams-Brabant werd de MaPa-box ontwikkeld. Dit is een speciaal ontwikkelde methodiek om de generatieproblematiek, die verslaving toch is, te doorbreken. Via de MaPa-box kan er met de emotionele beleving van het kind worden gewerkt omtrent de problematiek van hun ouders. Daarbij kan ook de noodzakelijke informatie worden meegegeven. Op die manier kunnen de fantasieverhalen van het kind, meestal doorspekt met schuldgevoelens, worden ontkracht.

Delicaat thema

Het druggebruik van ouders is een uiterst delicaat onderwerp om te bespreken met een kind. Daarom wordt druggebruik niet alleen door de druggebruikende ouder(s) zelf verdoezeld, ook hulpverleners gaan het onderwerp soms uit de weg. Terwijl het eigenlijk een thema is dat ze maar wat graag zouden aankaarten.

Dat ouders, onder meer uit angst voor een plaatsing van hun kinderen, deze problematiek liever ontkennen is niet verrassend. De reden waarom hulpverleners er niet over praten ligt minder voor de hand. Bij navraag bij diensten uit het netwerk van het MSOC Vlaams-Brabant werden een aantal redenen aangehaald: te weinig kennis over de producten, te weinig kennis over verslaving, onzekerheid over de manier waarop verslaving aan een kind moet worden uitgelegd en onzekerheid over het gebruik van de ouders.

Verteltheater

De MaPa-box kan een houvast bieden om bovenstaande obstructies op te ruimen. Het belangrijkste streefdoel is om kinderen op een goede manier de juiste informatie te geven, en tegelijkertijd stil te staan bij hun emotionele beleving, om op die manier hun veerkracht te vergroten.

De uitvoering van de MaPa-box werd geïnspireerd door de Kamishibai, een Japans verteltheater. Het is een middel om via de uitgebreide handleiding heel concreet te werken rond verslaving, ouderschap en druggebruik en veerkracht. Het is dan ook een werkmiddel om te zoeken naar goede manieren om een kind uit te leggen wat verslaving is, om het bewustzijn van ouders over de impact van druggebruik op hun ouderschap te vergroten en om mogelijke signalen van druggebruik bij ouders te herkennen. Via dit verteltheater kan de hulpverlener werken met het verhaal ‘Als alles op zijn kop staat’. Dit verhaal is gebaseerd op het prentenboek, dat al eerder door MaPa werd ontwikkeld in samenwerking met auteur Evelien De Vlieger. Doorheen het verhaal is er ruimte om met attributen en doe-opdrachten stil te staan bij de beleving van het kind en om uitleg te geven over verslaving.

Het is een speelse methodiek die kinderen aanspreekt, ook omdat het een mooi en duurzaam geheel vormt dat samen met het kind kan worden ontdekt. Bovendien is de MaPa-box kant en klaar voor gebruik. Er zijn poppetjes om de bredere gezinscontext te schetsen. Er zijn parafernalia die verwijzen naar gebruik van alcohol, medicatie en illegale drugs om te kunnen inschatten in welke mate het kind geconfronteerd wordt met gebruik en hoe groot de risicofactoren hieromtrent zijn. Er kan ook met een heel aantal beschikbare pictogrammen worden gewerkt, omdat kinderen soms nog geen taal hebben om emoties aan te geven.

Instructiefilmpje aan de slag met de MaPa-box

In het begeleidend filmpje kan je zien hoe je aan de slag kan met de MaPa-box. Je eigen creatieve inbreng als hulpverlener is een meerwaarde voor deze methodiek. Zo kan je attributen bijvoegen, doorvragen daar waar je zelf nodig vindt, … Naast middelengebruik kan je deze methodiek ook gebruiken voor depressie, psychose, agressie, …

Meer informatie is te vinden op de website www.msoc-vlaamsbrabant.be.