Skip to main content
 • Home
 • Artikels
 • Deelnemen aan de Tweejarige Opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen

Deelnemen aan de Tweejarige Opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen

De tweejarige opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan. Tijdens deze opleiding verbreed je als hulpverlener je theoretische kennis, ontwikkel je je vaardigheden verder en reflecteer je in kleine groepjes over je attitude in functie van het werken met mensen met middelenproblemen. De opleiding is gericht op hulpverleners werkzaam in gespecialiseerde centra voor problematisch middelengebruik en hulpverleners die op regelmatige basis professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek en/of die problematisch gokken of gamen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De opleiding start elk jaar in februari met een groep van 18 hulpverleners en loopt door tot eind december van het jaar nadien. Per opleidingsjaar zijn er 15 verspreide opleidingsdagen in Brussel en 4 halve dagen op locatie. De opleiding omvat zowel vaste modules als keuzemodules, verwerkingsopdrachten en supervisie, gekoppeld aan werkbezoeken. Om inzichten en vaardigheden te verwerken, zetten we in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud van de opleiding.

Vaste modules

De opleiding zet in op het verwerven van inzichten in de problematiek van verslaving en de professionele aanpak ervan. De opleiding is opgebouwd uit verschillende inhoudelijke blokken:

 • inleidende begrippen (MMM-model, interventiecontinuüm, …)
 • productinfo (neurobiologie, overzicht middelen/gokken/gamen, productspecifieke gevolgen en -behandeling…)
 • omgaan met de doelgroep (motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, werken binnen een gedwongen kader, …)
 • werken met de context
 • kwaliteitsvol werken (evidence-based werken binnen de verslavingszorg)
 • aandacht voor specifieke en/of kwetsbare doelgroepen (dubbele diagnose, cultuurverschillen, verstandelijke beperking, …)

Deze modules worden telkens op VAD aangeboden. Sprekers zijn werkzaam in de verslavingszorg.

Het volledige programma vind je hier.
Het programma van het eerste jaar vind je hier..

Keuzemodules

Door middel van verschillende keuzemodules maak je de opleiding meer op maat. Je kan elk opleidingsjaar kiezen uit een divers aanbod van opleidingsthema’s om je programma te vervolledigen.

Verwerkingsopdrachten

In deze individuele opdracht beschrijf je de aangereikte theorie en maak je de vertaalslag naar je eigen praktijk.

Je leert kritisch omgaan met aangeboden informatie en je wordt via aangeboden literatuur uitgedaagd om verdere informatie op te zoeken en te verwerken naar de praktijk.

Meer info en deadlines vind je hier.

Supervisie en werkbezoeken

In de supervisie leer je stil te staan en bewust te worden van de eigen identiteit en functioneren als hulpverlener. Elke hulpverlener heeft zijn eigen specifieke attitudes, motieven en overtuigingen. Deze denkwijzen en houding hebben een invloed op hoe je werkt als hulpverlener. Tijdens deze supervisies focussen we via specifieke methodieken en groepsgesprek op de houding van de hulpverlener. We stellen deze persoonlijke attitude/perspectief centraal in verhouding met die van collega’s, cliënten en afdeling. We gaan op zoek naar kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden tot verandering. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.

De supervisies gebeuren in kleine groepen (ingedeeld per regio) met een vaste supervisor (VAD-medewerkers Gilles Geeraerts en Femke Wijgaerts). Deze momenten vinden plaats op locatie omdat ze telkens gekoppeld zijn aan een werkbezoek aan een voorziening. Tijdens een werkbezoek krijg je de kans om de werking van organisaties die werken met mensen met middelenproblemen van binnenuit te leren kennen. Dit verruimt je beeld van de sociale kaart en je netwerk.

Meer info en afspraken vind je hier.

Hoe blijf je mee?

We zorgen ervoor dat je tijdens de inhoudelijke modules hand-outs hebt, om zelf notities te kunnen maken. Daarnaast bieden we je graag materiaal aan om het verdere leren te stimuleren. Mee blijven en verdere verdieping opzoeken is een eeuwige uitdaging. Daarom ondersteunen we de deelnemers van de tweejarige opleiding graag door middel van ‘leestips’. Bij elke module ontvang je van ons een overzicht leestips waarin we je de weg tonen naar interessante artikels, materialen, good practices enz.

Certificaat

Aan het einde van het opleidingstraject ontvang je een certificaat van de opleiding. Hierin staat beschreven welke modules je gevolgd hebt. We verwachten een maximale aanwezigheid evenals het indienen van de verwerkingsopdracht.

© VAD

Praktisch

 • De opleiding gaat door in zaal Mandragora of Efedra op VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Een wegbeschrijving vind je hier.
 • Bij elke opleidingsdag staat de koffie klaar vanaf 9u. De opleidingen starten om 9.30u. Er is telkens een lunchpauze met broodjes (12.30u -13.30u). Het einde is voorzien om 16.30u.
 • Om de vinger aan de pols te houden en in te zetten op continue verbetering, verzamelen we aan het einde van de dag telkens je feedback door middel van een korte schriftelijke evaluatie.
 • Voor administratieve vragen of opmerkingen kan je terecht  terecht op vormingenadministratie@vad.be.
 • De inhoudelijke contactpersonen zijn Gilles Geeraerts en Femke Wijgaerts.
 • In 2023 start een nieuwe tweejarige opleiding, schrijf je in via https://vormingen.vad.be/

Qfor-kwaliteitslabel en Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Sinds juni 2022 heeft deze tweejarige opleiding een Qfor-WSE-Certificatie. Qfor is een kwaliteitsmodel dat specifiek afgestemd is op training, vorming en opleiding.

Tijdens de Qfor-audit werden volgende zaken geëvalueerd:

 • dienstverlening: informatie en communicatie, tevredenheid van deelnemers, interne werking en kwaliteitsbeleid
 • financieel en administratief beheer van de tweejarige opleiding
 • human resources: hoe evalueren we competenties en blijven we mee met trends, …

Dankzij het Qfor-kwaliteitslabel, kan je voor deze opleiding gebruikmaken van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV, de opvolger van het vroegere Betaald Educatief Verlof). Dit systeem maakt het mogelijk dat je als werknemer afwezig bent op het werk om deze opleiding te volgen, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.