Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Hoog tijd om de fundamenten van het kansspelbeleid te hertekenen

Hoog tijd om de fundamenten van het kansspelbeleid te hertekenen

De Kamercommissie Justitie nodigde VAD op 27 mei 2020 uit op een hoorzitting naar aanleiding van nieuwe wetsvoorstellen voor de kansspelwet. VAD-collega Indrani Muyldermans bracht daar de visie van VAD op de huidige wetgeving. Ze werd daarin bijgestaan door professor Frieda Matthys, psychiater en professor aan de VUB, en Ronny Willemen, hulpverlener bij het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg. Hier lees je de samenvatting van het verhaal dat zij in de hoorzitting brachten.

De huidige kansspelwet dateert uit 1999. Dat lijkt misschien niet oud, toch dateert de wet uit een ander tijdperk. Kansspelen en weddenschappen zijn de voorbije jaren enorm geëvolueerd. Hier houdt de wetgever onvoldoende rekening mee. Het gevolg is dat spelers te weinig beschermd worden.

Bescherm de spelers in plaats van de goksector

De fundamenten van de wet zijn gebaseerd op de aanwezigheid van fysieke kansspelinrichtingen, terwijl de toenemende risico’s voornamelijk het gevolg zijn van het uitgebreide en steeds groeiende online aanbod. Vandaag liggen wetsvoorstellen voor in het Federaal Parlement. Deze voorstellen kaarten terechte pijnpunten van het huidige gokbeleid aan. Maar telkens bouwen de initiatieven verder op die verouderde fundamenten. Voor VAD liggen de oplossingen in een grondige herziening van het huidige kansspelbeleid, met de bescherming van de speler voorop.

Er zijn momenteel negen types vergunningen, met drie aanvullende vergunningen, en er komen telkens uitzonderingen bij om het vergunde kansspelaanbod te reguleren. Daarnaast is er aparte wetgeving van toepassing op de Nationale Loterij. De voorbije jaren kwamen er via Koninklijke Besluiten ook regels om onder meer de reclame voor kansspelen beter te regelen. Die KB’s waren de eerste maatregelen die de sterke groei van het online gokken probeerden in te perken. Maar ze botsten snel op verzet vanuit de goksector, en na juridische twisten schroefde de Raad van State deze initiatieven terug.

Welzijns- en gezondheidsperspectief zou moeten primeren in Kansspelwet

VAD pleit nu voor een vereenvoudiging van de kansspelwet die het aanbod beperkt en de verschillende types vergunningen en uitzonderingsregels terugdringt. Enkel dan kan er ook echt werk gemaakt worden van controle op het aanbod en bescherming van de speler.

“Nationale Loterij, vergunde kansspelaanbieders en het illegale gokcircuit: vooral samen zorgen ze voor een risicovol aanbod, gepromoot aan een breed publiek.”

Het welzijns- en gezondheidsperspectief moet primeren binnen het nieuwe kansspelbeleid. Bovendien kan een nieuw wettelijk kader ook meer anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat gokken en gamen steeds meer met elkaar verweven raken. Hier moet meer aandacht voor zijn.

Om efficiënt en doeltreffend aan preventie en hulpverlening te kunnen doen, is er een sterk wettelijk kader nodig dat het gokbeleid werkelijk reguleert. Beschermende maatregelen en een daadkrachtig handhavingsbeleid zijn hierin fundamenteel.

Meer informatie