Skip to main content

Wat zegt de wet over gokken?

Recent wijzigden er aantal zaken in de kansspelwetgeving. De wet bepaalt welke soorten kansspelen en kansspelinrichtingen toegelaten zijn, welke vergunningen zij nodig hebben en aan welke controle ze onderworpen worden. Daarnaast voorziet de wet ook maatregelen om spelers te beschermen.

De Kansspelwet

Het basisprincipe van de Kansspelwet is dat de exploitatie van kansspelen en kansspelinrichtingen in België verboden zijn, behalve als ze vergund zijn. Ook het spelen op niet vergunde kansspelen of weddenschappen is verboden.

De Kansspelwet of voluit de Wet op de kansspelen, de kansspelinrichting en de bescherming van de spelers, dateert van 7 mei 1999. Sindsdien werd de wet nog verschillende keren gewijzigd en aangevuld. In 2010 werd de wet grondig aangepast, onder meer om up-to-date te blijven in het internettijdperk. Sindsdien voorziet de wet een regeling voor de weddenschappen, de mediaspelen en de informatiemaatschappij-instrumenten.

In 2018 werd de wetgeving rond online kansspelen en weddenschappen verder uitgebreid. Zo kwamen er koninklijke besluiten over virtuele sportevenementen, over online reclame en over de beperkingen van de online inzetten.

Bij de wetswijziging van 7 mei 2019 kregen gemeenten een bijkomende rol in het afsluiten van convenanten met de kansspelinrichtingen, werden er enkele aanpassingen doorgevoerd aan de werking van de Kansspelcommissie en voegde men bijkomende maatregelen toe om jongeren te beschermen.

In 2023 werd er een Koninklijk Besluit ingevoerd betreffende de reclame voor kansspelen dat de nadere regels over reclame voor vergunningshouders bepaalt. De beperkingen voor gokreclame zijn van kracht sinds 1 juli 2023.

Daarnaast herziet een laatste wetswijziging van 18 februari 2024 de minimumleeftijd tot deelname aan kansspelen en verbiedt deze geschenken, gratis speeldeelnames, speeltegoed en alle voordelen om het spelgedrag van spelers te beïnvloeden, spelers te werven of te behouden. Ook wordt elke vorm van reclame bij wet verboden, m.u.v. deze door de Koning toegestaan en bij besluit vastgelegd. Deze wetswijzigingen zijn van kracht vanaf september 2024.

De kansspelwet voorziet 9 soorten vergunningen en drie aanvullende vergunningen voor de internetspelen. De kansspelcommissie beslist over het verlenen van vergunningen en maakt deel uit van de FOD Justitie.

Materiaal
Wat zegt de wet over gokken?
Hoe beschermt de Belgische wet de speler? En aan welke wetten moeten organisatoren voldoen?