Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Meer samenwerking voor een lokaal preventiebeleid

Meer samenwerking voor een lokaal preventiebeleid

Vlaanderen wil gemeenten meer laten samenwerken voor de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025”. In een nieuw besluit met betrekking tot de Logo’s maakte de Vlaamse Regering 1,5 miljoen euro vrij om lokale besturen een financiële stimulans te geven als ze samen met ten minste één aanpalende gemeente binnen een eerstelijnszone, vrijwillig een lokale preventiewerking willen uitbouwen.

Naast de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voorzien de samenwerkende gemeenten zelf in een cofinanciering en engageren ze zich om met de voorziene subsidie en de eigen inbreng, personeel in te zetten voor de lokale preventiewerking, en dit voor de volledige looptijd van hun legislatuur.

De taken van de preventiewerker bestaan er in bij te dragen tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het bijzonder door methodieken toe te passen (zie www.preventiemethodieken.be). De gemeenten kiezen zelf op welke preventiethema’s ze prioritair inzetten.

Afhankelijk van de lokaal gekozen gezondheidsthema’s, kunnen verschillende partners (organisaties met terreinwerking en partnerorganisaties) in het ondersteuningstraject betrokken worden. Zo kan voor het thema alcohol- en drugpreventie (en vroeginterventie) regionaal een beroep gedaan worden op de CGG-preventiewerkers voor inhoudelijke ondersteuning.

Als alcohol en andere drugs hun verdiende plaats krijgen in het integraal gezondheidsbeleid, biedt dit de inwoners van een stad of gemeente vele tastbare voordelen.

Alle maatschappelijke settingen worden immers geconfronteerd met problemen als gevolg van alcohol- en druggebruik die in iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit zijn. Binnen de school, het jeugdwerk, de zorgsector, de gemeente, … kunnen de gevolgen zich situeren op individueel gezondheidsvlak maar kunnen er ook ruimer gevolgen zijn voor het gezin en de directe omgeving (ouders, kinderen, partners van gebruikers). Dit kan zelfs repercussies hebben op samenlevingsvlak (werkverzuim, criminaliteit, overlast, verkeersongevallen, …). Meer info over de ondersteuning van intergemeentelijke preventie en de subsidies lees je op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/lokaal-preventiebeleid.