Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal gokbeleid

Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal gokbeleid

Het stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal gokbeleid’ toont aan hoe jij een lokaal gokbeleid in een stad of een gemeente vorm kan geven. Hoewel een groot aantal spelers verstandig weet om te gaan met gokken, veroorzaakt gokken ook heel wat problemen.

Een aantal cijfers op een rij

Onderzoek bij de Belgische bevolking stelde risicovol of problematisch gokgedrag vast bij 5,2% gokkers. Dit komt neer op 467.081 personen. Deze cijfers dateren van 2016. Gelet op de jaarlijkse groei van de gokindustrie, verwachten we in werkelijkheid een veel hoger aantal problematische spelers. Daarom neemt de nood aan preventie en vroeginterventie toe.

De bruto-inkomsten van de vergunde kansspelaanbieders in ons land bedraagt jaarlijks 1 miljard euro. Dit is het bedrag dat alle spelers samen verloren hebben aan legale kansspelen. Daarenboven tekende de Nationale Loterij in 2019 een omzet van 1,442 miljard euro op. De bedragen die omgaan bij illegale spelen is niet bekend. Het aantal spelers en de ingezette bedragen stegen de voorbije jaren exponentieel. Vooral het aanbod online doet meer spelen en deze trend lijkt niet snel te keren.

Waarom een lokaal gokbeleid?

Gokken is steeds meer aanwezig in onze samenleving, ook in jouw stad of gemeente. Meer mensen nemen deel aan kansspelen en weddenschappen. En hoewel het wettelijk is verboden, gokken soms ook minderjarige jongeren, zo blijkt uit de leerlingenbevraging van VAD.

Wie in problemen komt door gokken, ervaart niet enkel financiële problemen. Naast geld, spenderen spelers veel tijd en aandacht aan gokken. Problematisch gokken brengt bovendien vaak sociale en psychologische problemen met zich meebrengt. De gevolgen zijn er dus niet enkel voor de speler zelf, het heeft effect op familie en vrienden, op werkprestaties, op andere vrijetijdsbestedingen, …

Als preventiewerker of medewerker van een stad of gemeente kan jij mee het verschil maken. Dit door in te zetten op gokpreventie, door problemen sneller op te merken en door de weg naar hulpverlening in een stad of gemeente beter toegankelijk te maken. Er zijn dus heel wat goede redenen om werk te maken van lokaal gokbeleid.

Hoe pak je een lokaal gokbeleid aan?

Hoe je te werk gaat bij het vorm geven van een lokaal gokbeleid, verschilt niet zo gek veel van het werken rond andere thema’s zoals alcohol en drugs. We pakken dit aan volgens de principes van ‘beleidsmatig werken’. In het stappenplan gaat bijzondere aandacht naar de gokspecifieke aspecten. Het maakt duidelijk op welke manieren steden en gemeenten geconfronteerd worden met gokken en de gevolgen van problematisch gokgedrag. Bovendien toont het aan hoe het lokale beleid kan bijdragen aan een veiliger gokklimaat.

Het stappenplan vertrekt vanuit de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en betrekt hierbij heel diverse lokale actoren. Het zet je vervolgens op weg om tot concrete acties te komen, op maat van een gemeente. Aan de hand van de vier pijlers: ‘afspraken en regels’, ‘zorg en begeleiding’, ‘educatie’ en ‘omgevingsinterventies’ krijgen acties een invulling.

“In ons nieuw drugbeleidsplan voor de komende vier jaar hebben we ook gokken opgenomen. Dit is voor ons een relatief nieuw thema. Bovendien kent gokken een heel eigen wetgeving, maar vanuit onze ervaringen met de thema’s alcohol en drugs kunnen we via een systematische aanpak nu ook een lokaal gokbeleid op maat van onze stad uitwerken. Iets waar we steeds meer nood aan hebben.”

Iris Maertens , coördinator drugbeleid Stad Brugge

Logo- en preventiewerkers kunnen steden en gemeenten motiveren om werk te maken van een lokaal gokbeleid. Het stappenplan Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal gokbeleid’ kan ondersteuning bieden. De stad of gemeente kan zelf initiatief nemen en de rol opnemen van regisseur. Bij dit traject kunnen ze zich laten coachen door de CGG-preventiewerkers of intergemeentelijke preventiewerkers.

VAD biedt ook een online vorming aan over gokken die je hier gratis kan volgen.

Materiaal
Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal gokbeleid
Een stappenplan voor een gokbeleid op maat van jouw gemeente of stad.