Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • The European Prevention Curriculum (EUPC): basistraining en verdiepende online modules

The European Prevention Curriculum (EUPC): basistraining en verdiepende online modules

Met trots kondigen we zes nieuwe verdiepende modules op het VAD-vormingsplatform aan. Met deze modules willen we mensen die een beslissende rol hebben binnen preventie de kennis geven om op een wetenschappelijke basis aan de slag te gaan. Dit zowel op lokaal, regionaal, als nationaal niveau en in diverse maatschappelijke settings. Deze modules zijn een aanvulling op de gestandaardiseerde training, ontwikkeld door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving.

Training

Het EUPC of Europees preventiehandboek is een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde alcohol- en drugpreventie in de praktijk. Het handboek wil professionals ondersteunen die het lokale, regionale of nationale preventiebeleid mee uitzetten en vormgeven in hun dagelijkse werking.

Dit naslagwerk vormt de basis voor een gestandaardiseerde training die werd ontworpen in het kader van het Europees project ‘UPC-Adapt’. Binnen het vervolgproject, ASAP-training, werden preventieprofessionals opgeleid om deze training te geven op nationaal niveau.

De training in Vlaanderen bestaat enerzijds uit een tweedaagse basistraining die live wordt gegeven door diverse gecertifieerde trainers.

Heb jij als preventieprofessional interesse in de tweedaagse basistraining? In Vlaanderen wordt deze jaarlijks georganiseerd in het najaar door VAD. Houd het VAD-vormingsplatform in de gaten voor de training van 2023. Of schrijf je in op de nieuwsbrief vormingen.

Nieuw! Online verdiepende modules

Anderzijds is er ook een online verdiepend gedeelte. Dit verdiepende gedeelte is nu gratis beschikbaar op het VAD-vormingsplatform onder online cursussen > trainings EUPC.

De verdiepende online modules worden opgedeeld in zes blokken:

  • Evidence based preventie – setting school
  • Evidence based preventie – setting arbeid
  • Evidence based preventie – setting gezin
  • Evidence based preventie – gemeenschap
  • Evidence based preventie – omgevingsgerichte preventie
  • Evidence based preventie – advocacy

Je kan de modules inplannen wanneer het je best past, en de inhoud en het tempo aanpassen aan je eigen noden. De online modules bevatten bovendien interactieve elementen die je helpen om je de leerstof eigen te maken.

Met deze modules willen we mensen die een beslissende rol hebben binnen preventie de kennis geven om op een wetenschappelijke basis aan de slag te gaan. Dit zowel op lokaal, regionaal, als nationaal niveau en in diverse maatschappelijke settings. Zo kan het voor schoolpersoneel of een werkgroep drugbeleid op school interessant zijn om de module ‘setting school’ en ‘setting gezin’ te volgen. Voor een schepen of ambtenaar binnen een gemeente is het mogelijks meer interessant om ‘setting gemeenschap’, ‘omgevingsgerichte preventie’, en ‘advocacy’ te volgen. Voor een preventiewerker die voornamelijk werkt naar de setting arbeid, is de module ‘arbeid’, ‘omgevingsgerichte preventie’ en ‘advocacy’ mogelijks het meest aangewezen. Wie een volledig beeld wil hebben, volgt natuurlijk best alle modules.

Materiaal
Europees Preventiehandboek
Dit handboek van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving dient ter ondersteuning van preventieprofessionals.