Skip to main content
Om doeltreffend met alcohol en andere drugs om te gaan, heeft een organisatie best een alcohol- en drugbeleid. Ook psychoactieve medicatie, gokken en gamen kunnen daar deel van uitmaken. Deze video toont de vier pijlers waaruit zo’n beleid best bestaat.
Een alcohol- en drugbeleid is dus een samenhangend geheel van afspraken die binnen de organisatie gelden over deze middelen. De vier pijlers van een doeltreffend beleid zijn:
  • Omgevingsinterventies
  • Zorg en begeleiding
  • Educatie
  • Regels en afspraken

Aan de slag

Er bestaat geen standaard alcohol- en drugbeleid dat voor iedere organisatie geldt: een beleid moet binnen de organisatie, op maat, uitgestippeld worden. Bij de ‘Gerelateerde materialen’ onderaan deze pagina, vind je voor elke setting een draaiboek of methodiek die jouw organisatie houvast geeft om met een beleid aan de slag te gaan. Je kan je daarbij ook laten bijstaan door een preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs uit jouw regio. Zo een preventiewerker werkt als een neutrale procesbegeleider en levert expertise over het thema. Doorheen het proces kan een preventiewerker ook inleidende of verdiepende vormingen geven. Zoek de preventiewerker uit jouw regio op in onze doorverwijsgids, en contacteer hem of haar met je vraag. Wil je je eerst verder verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt en hoe je ermee aan de slag gaat? Dan kan je hier ook onze online cursus volgen.