Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Uitgebreider aanbod Zelftests en Kennistests op De Druglijn-website

Uitgebreider aanbod Zelftests en Kennistests op De Druglijn-website

De Druglijn biedt al meer dan tien jaar een reeks van zelf- en kennistests aan op haar website. Wie dat wil kan er anoniem en vrijblijvend testen of ze op een gezonde manier met hun gebruik omgaan. Het is een van de populairste onderdelen van de Druglijn-website. Ter illustratie: in 2019 werden bijna 85.000 zelftests en meer dan 11.000 kennistest afgelegd. Omdat we merken dat het format erg toegankelijk en laagdrempelig is en blijft, werd het aanbod recent uitgebreid met kennistests over alcohol en zwangerschap, over GHB en over ketamine.

De kennistests bieden de kans om na te gaan in hoeverre men een middel ook echt kent. De zelftests geven een inschatting van hoe riskant iemands gebruik is. De meeste zelftests zijn enkel bedoeld voor meerderjarigen, maar er zijn ook drie zelftests voor -18-jarigen, over alcohol, cannabis en gamen. In totaal zijn er 24 tests, over alcohol, cannabis, cocaïne, gamen, GHB, gokken, internet, ketamine, slaap- en kalmeringsmiddelen, speed en xtc.

De tests richten zich specifiek tot gebruikers en vormen zo een aanzet tot online vroeginterventie. Ze zijn een voortvloeisel van een project dat in 2007 van start ging, en dat met de jaren uitgroeide tot het omvattende aanbod dat het vandaag is. De doelstellingen zijn:

  • Het vroegtijdig screenen van problematisch middelengebruik met behulp van deze zelftesten.
  • Verdere schade door gebruik beperken of voorkomen door de invullers van de zelftest een advies op maat te bieden.
  • Het gebruik bespreekbaar maken door de invullers de mogelijkheid te bieden om contact op te nemen met De Druglijn.
  • Gemotiveerde gebruikers doorverwijzen naar de categoriale hulpverlening.

Inspiratie voor het aanbod vonden we in Nederland, waar een aantal van de tests ontwikkeld werd en al langer succesvol werd aangeboden. Andere tests zijn gekende screeningsinstrumenten, al dan niet aangepast aan het gebruik in Vlaanderen of bij jongeren.

Toegankelijk en laagdrempelig

De Druglijn heeft de zelf- en kennistests altijd als een belangrijk onderdeel van haar aanbod beschouwd. Het is een heel laagdrempelige manier om mensen even bij hun gebruik te laten stilstaan. Als het resultaat van de test aangeeft dat er reden is voor bezorgdheid, kan dat de gebruiker aanzetten om hulp te zoeken. Op de website is de stap om contact te nemen met De Druglijn dan snel gezet.

Over heel de Druglijn-website, en ook via gerichte Facebook-advertenties, worden mensen met een eenvoudige getekende banner naar de overzichtspagina geleid. Eenmaal op die pagina aangekomen, wordt – ook weer doormiddel van tekeningen – visueel duidelijk gemaakt over welke middelen er tests beschikbaar zijn. De -18-tests hebben bovendien cartoons bij de vragen gekregen.

Bezorgd over je resultaat? Contacteer De Druglijn

Zijn alle vragen van een test beantwoord, dan geeft het resultaatscherm bij de kennistests weer hoeveel antwoorden correct waren, en bij de zelftests een inschatting van het risico op problemen bij de gebruiker. Onder het resultaat is er ook een mailformulier. Wie door de test vragen of bezorgdheden heeft over zijn gebruik, wordt zo onmiddellijk uitgenodigd om contact op te nemen met De Druglijn. Bovendien worden de antwoorden die de surfer op de test gaf, met de mail meegestuurd. Zo krijgt de Druglijn-beantwoorder extra informatie die helpt om een antwoord op maat te geven.

Benieuwd naar de zelf- en kennistests? Je vindt ze op www.druglijn.be/test-jezelf.

Materiaal
Test jezelf
De online kennis- en zelftests van De Druglijn.