Skip to main content
Dit dossier licht, op basis van de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie, de relaties tussen middelengebruik en suïcide toe. De invloedsvariabelen in deze relatie kunnen in drie domeinen worden ingedeeld: persoonsgebonden, omgevingsgebonden en middelengebonden factoren. Daarnaast worden in het dossier praktijkrelevante handvatten aangereikt voor preventie, vroegdetectie en therapeutische behandeling. Een heel praktisch onderdeel is het Nederlandse protocol Suïcide in de verslavingszorg, dat integraal in het dossier is opgenomen. Tot slot wordt ook aan het preventieve belang van de nazorg de nodige aandacht besteed.