Skip to main content

Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik

  | Hulpverlening
Dit boek, bedoeld voor hulpverleners uit de alcohol- en drugsector én de niet-categoriale zorg, biedt onderbouwde wetenschappelijke kennis die relevant is voor de praktijk. Rode draad is het streven naar een integrale benadering van de problematiek, met ruimte voor gerichte interventies. Deel één is een uitgebreide voorstelling van de integrale benadering. In deel twee komt de hulpverlening in al haar facetten aan bod, met daarin de basisstrategieën vanuit zowel medisch-farmacologische als psychosociale invalshoek.