Skip to main content

Een middelenbeleid in je hogeronderwijsinstelling

Deze infofiche geeft houvast bij het ontwikkelen van een middelenbeleid voor studenten in een hogeronderwijsinstelling. Het document belicht eerst de cruciale rol van hogeronderwijsinstellingen bij de preventie en aanpak van middelengerelateerde problemen bij de studenten. Daarna geeft het de onderwijsinstelling concrete handvatten om deze rol doeltreffend en duurzaam op te nemen.

Praktijkvoorbeeld Vives Hogeschool

 

PowerPoint, leidraad en sjabloon

Bij bovenstaande infofiche hoort ook een PowerPointpresentatie. Deze overloopt niet alleen dezelfde inzichten, maar bevat ook een methodiek om de relevantie van een middelenbeleid in de hogeronderwijsinstelling aan te tonen. Voor het ontwikkelings- en implementatieproces zelf is er ook een leidraad en een sjabloon beschikbaar. Elk van deze materialen is te downloaden op deze pagina onder het titeltje ‘Tools voor preventiewerk’.