Skip to main content

Factsheet hallucinogenen

  | Factsheet · Lsd
Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van hallucinogene drugs in Vlaanderen en België. In deze fiche bespreken we achtereenvolgens:
  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • combidruggebruik;
  • sterftecijfers;
  • de hulpvraag bij gebruikers;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens van politie en justitie;
  • de beschikbaarheid en kwaliteit.
Het document ‘achtergrond bij de factsheets‘ geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers.