Skip to main content
Een website voor artsen en welzijnswerkers. De online toolbox helpt om een cliënt te screenen op zijn alcohol-, tabak- of ander middelengebruik, of op gokken, en om met hem of haar het gesprek aan te gaan. De toolbox bevat de volgende screeningsinstrumenten: ASSIST, AUDIT, CRAFFT en NODS-PERC. De me-ASSIST staat voor ‘modified electronic – Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test’. De oorspronkelijke ASSIST werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De me-ASSIST biedt daarna ook geautomatiseerde versies van de screeningsinstrumenten AUDIT, CRAFFT en NODS-PERC. De toolbox helpt je om middelengebruik en gokken te detecteren, bespreekbaar te maken en erop te interveniëren.