Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Qado.be, alles voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op het werk

Qado.be, alles voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op het werk

Referentiewebsite in nieuwe, verbeterde vorm

Op 9 september 2010 lanceerde VAD de website www.qado.be. Vandaag zijn we verheugd een stevige make-over te kunnen aanbieden. Met een vereenvoudigde structuur en nieuwe lay-out maken we het lezen efficiënter en aangenamer.

Screenshot van de nieuwe homepage van Qado.be

Nieuw kleedje, zelfde inhoud

Ook in de nieuwe vormgeving ligt de focus op de inhoud. Qado.be bundelt alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk. De website biedt achtergrondinformatie, juridische informatie en houvast bij het opzetten van een alcohol- en drugbeleid voor een organisatie.

De informatie is opgedeeld in drie rubrieken: ‘Wat zegt de wet’, ‘In de praktijk’ en ‘Probleemgebruik’.

Wat zegt de wet?

De aanpak van alcohol en andere drugs in de werksfeer kan niet los gezien worden van de juridische aspecten. Wat juridisch mag en niet mag vormt de contouren voor een geslaagd en correct alcohol- en drugbeleid. In deze rubriek vindt de lezer informatie over Cao 100, testen, verplichtingen, aansprakelijkheid en veelgestelde juridische vragen. Ook de herwerkte uitgave ‘Omgaan met alcohol- en ander druggebruik in het kader van het werk: de juridische regels’, kreeg een prominente plaats. Dit standaardwerk kreeg in 2020 een grondige update om weer helemaal in lijn te zijn met de wetgeving van het moment. De uitgave werd opnieuw geschreven door Isabel Plets, advocaat (Lydian, Brussel) en praktijklector Arbeidsrecht (UGent en LISS).

In de praktijk

Met een beleid kunnen functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- of ander druggebruik voorkomen of snel opgespoord worden. Daarom mag een beleid geen dode letter blijven. Het moet geconcretiseerd worden. In de rubriek ‘In de praktijk’ bundelden we alle informatie over hoe bedrijven dat het best kunnen aanpakken. De online vragenlijst Q-ADO is hiervoor een handige tool. Ze biedt sleutelfiguren in een organisatie de mogelijkheid om een ‘foto’ te maken: hoe gaat onze organisatie op dit moment om met de alcohol- en drugthematiek? De vragen zijn opgebouwd (en onderbouwd) volgens de componenten van een succesvol alcohol- en drugbeleid.

Probleemgebruik

Wanneer spreken we over problematisch alcohol- en druggebruik in het kader van het werk? Waarom spreken we van laag- en hoogrisicogebruik? Wat is de invloed van de (werk)omgeving? Waarom kan het werk een belangrijk rol vervullen in het motiveren van werknemers om onderliggende alcohol- of drugproblemen aan te pakken? De pagina’s in deze rubriek gaan dieper op deze vraag in. ‘Mens-middel-Milieu’ legt uit dat heel wat uiteenlopende factoren samen beïnvloeden of alcohol- of druggebruik al dan niet een probleem wordt. De pagina’s ‘signalen’ en ‘gevolgen’ beschrijven wat een werkgever op de werkvloer kan merken van gebruik en eventuele problemen. Onder het kopje ‘gedrag veranderen’ wordt het proces van gedragsverandering bekeken, steeds door de bril van de werkcontext. Ook de cijfers over alcohol- en druggebruik van werknemers en de gevolgen ervan op het werk werden grondig geactualiseerd.

© Foto door Kzenon via Shutterstock

Voor wie is Qado.be?

Qado.be is er voor iedereen die betrokken is bij de uitwerking en uitvoering van een preventief alcohol- en drugbeleid:

  • organisaties (zowel privébedrijven, overheidsinstellingen als lokale besturen) die een eigen alcohol- en drugbeleid willen introduceren
  • medewerkers van personeelsdiensten of hrm, preventieadviseurs (artsen, veiligheidsverantwoordelijken), maatschappelijk werkers, bedrijfsverpleegkundigen, medewerkers van vormingsdiensten en juridische diensten, …
  • vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die helpen bij de ontwikkeling van het beleid
  • organisaties die hun alcohol- en drugbeleid willen evalueren en bijsturen waar nodig
  • preventiedeskundigen die bedrijven adviseren bij het opstarten en uitvoeren van een alcohol- en drugbeleid

Dé referentie

VAD wil met Qado.be dé referentie bieden voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk. VAD heeft de site met veel zorg en aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing samengesteld. Mits uitdrukkelijke bronvermelding kan de lezer relevante passages van Qado.be gebruiken.

Verneem alles over een preventief alcohol- en drugbeleid in bedrijven, organisaties en gemeenten op Qado.be

Meteen de website ontdekken?

Surf naar www.qado.be