Skip to main content
De sensibiliseringscampagne ‘Vergok je sportplezier niet’ heeft een dubbele doelstelling:
  • Sporters bewustmaken dat sportweddenschappen niet zo onschuldig zijn als ze lijken.
  • Sportclubs motiveren om preventieve maatregelen te nemen.
Om die tweede doelstelling te bereiken, nodigt VAD/De Druglijn alle sportfederaties, sportclubs uit om het Charter Sportweddenschappen te ondertekenen. Ook sportfunctionarissen, sportpromotoren en andere professionals uit het lokale sportleven kunnen het charter ondertekenen. Dit kan op vergokjesportplezierniet.be Iedereen die het charter ondertekent, ontvangt gratis preventietips en campagnematerialen waar ze in de clubcontext mee aan de slag kunnen. Wens je als club ondersteuning bij het preventief werken rond alcohol, drugs en/of gokken? Laat je coachen door een CGG-preventiewerker.