Skip to main content

Vroeginterventie via groepswerking met jonge druggebruikers

Dit draaiboek beschrijft een vroeginterventieaanbod voor jongeren met riskant alcohol- of ander druggebruik. Doel van de interventie is de motivatie van de jongeren om hun gedrag te veranderen te verhogen. Het draaiboek biedt:
  • een waaier aan methodieken voor alle onderdelen van het vroeginterventieaanbod
  • concrete aandachtspunten voor bekendmaking, intake, samenstellen van het groepsprogramma, afrondend gesprek, samenwerking met ouders en doorverwijzers en evaluatie
  • begeleiderstijl: motiverende gespreksvoering en het creëren van een veilig leerklimaat in groep
Het draaiboek bestaat uit vijf delen, die je hier elk afzonderlijk kan downloaden:
  • Deel I: Vroeginterventie via groepswerking met jonge druggebruikers
  • Deel II: Werken met ouders in het kader van vroeginterventie naar jonge druggebruikers
  • Deel III: Individuele kortdurende motiverende interventie
  • Deel IV: Aandacht voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Deel V: Succesfactoren en randvoorwaarden

Online cursus ‘Motiverende gespreksvoering’

De methodieken in deze leidraad volgen de principes van de Motiverende Gespreksvoering. Deze gespreksstijl is ook het onderwerp van de online cursus ‘Motiverende gespreksvoering’. Je kan deze cursus volgen op het VAD-vormingsplatform. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.