Skip to main content

Wegwijzer voor een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW

Deze wegwijzer helpt je bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van de sociale dienst van het OCMW. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst omgaat met cliënten en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. Het vertrekt vanuit de zorg voor cliënten én maatschappelijk werkers en biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties.
Het uitwerken van een beleid wordt vergeleken met het uitstippelen van een route langs verschillende knooppunten, waarbij elk knooppunt 1 van de 7 stappen van een beleid voorstelt. Als sociale dienst beslis je zelf welke stappen je uitvoert en in welke volgorde. De wegwijzer bevat voor elke stap methodieken, werkmateriaal, praktijkvoorbeelden en tips om dit uit te werken. De wegwijzer richt zich tot iedereen die zich aangesproken voelt en het thema op de agenda wil zetten. Dit kunnen (hoofd)maatschappelijk werkers zijn, die met hun team willen nadenken over hun rol en over de aanpak van problemen als gevolg van middelengebruik. Maar ook beleidsmedewerkers en directie kunnen dit op het niveau van het hele OCMW (verschillende locaties of sociale centra) aankaarten en uitwerken.

Online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’

De wegwijzer biedt houvast bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van de sociale dienst van het OCMW. Wil je je daarnaast – meer in het algemeen – verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’ volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.