Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Resultaat boeken met alcohol- en drugpreventie: ontdek hoe in twee korte filmpjes

Resultaat boeken met alcohol- en drugpreventie: ontdek hoe in twee korte filmpjes

Iedereen heeft zo wel een eigen idee over wat preventie is. Van flyers uitdelen of posters ophangen, tot voorlichting geven in klasverband of grote sensibiliseringscampagnes zoals Tournée Minérale. Omdat effectieve en duurzame preventie veel meer is dan dat, ontwikkelde VAD twee korte filmpjes die op een laagdrempelige manier laten zien wat dit inhoudt. Zo kom je te weten wat effectieve preventie kan betekenen voor jouw organisatie, werking, stad of gemeente. Het eerste filmpje schetst het theoretisch kader en geeft aan waarom we binnen preventie doen wat we doen. Het tweede filmpje over ‘de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid’ concretiseert wat een alcohol- en drugbeleid binnen een organisatie, werking, stad of gemeente juist inhoudt.

Wat is effectieve preventie?

Om aan alcohol- en drugpreventie te doen op een manier die zoveel mogelijk effect heeft, is je aanpak van belang. In het filmpje ‘Zo boek je resultaat met alcohol- en drugpreventie’ ontdek je welke ingrediënten een succes maken van preventie in jouw organisatie, werking, stad of gemeente. Je komt te weten wat de do’s en don’ts en de belangrijkste bouwstenen voor alcohol- en drugpreventie zijn. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het EUPC of Europees preventiehandboek.

De hoofddoelstelling van dit filmpje is om de neuzen binnen een organisatie, werking, stad of gemeente in dezelfde richting te krijgen wanneer men aan alcohol- en drugpreventie wil doen. Dat is belangrijk, want preventie is geen eenmalige actie. Het is een aanpak op lange termijn, gedragen door iedereen binnen je organisatie, stad, gemeente of werking. Om aan preventie te doen combineer je verschillende acties die zich richten op zowel de omgeving (de context), de verschillende sleutelfiguren binnen deze omgeving als het individu.

Aan de slag

Je kan het filmpje inzetten in verschillende settings om te kaderen wat effectieve alcohol- en drugpreventie wel of niet inhoudt. Dat kan op verschillende strategische momenten: tijdens overlegmomenten, binnen coachingtrajecten, tijdens vormingen, om organisaties in je regio te sensibiliseren over effectieve alcohol- en drugpreventie (bv. via sociale media, nieuwsbrief, mail, …) …. Met het filmpje toon je in een mum van tijd op een laagdrempelige en bevattelijke manier aan dat effectieve preventie een proces is op lange termijn en dat eenmalige maatregelen of acties niet effectief zijn.

Aansluitend met het ‘theoretisch kader’ dat wordt geschetst in dit filmpje, kan je het filmpje over ‘de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid’ gebruiken. Zo kan je concretiseren wat een alcohol- en drugbeleid binnen een organisatie, werking, stad of gemeente juist inhoudt.

Materiaal
Zo boek je resultaat met alcohol- en drugpreventie
In dit filmpje leer je de do’s en don’ts om maximaal resultaat te bereiken met je preventie-initiatieven.

Preventie is meer dan sensibiliseren

Het animatiefilmpje ‘de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid’ legt kort uit wat een alcohol- en drugbeleid juist is. Dit filmpje richt zich in het bijzonder op mensen die minder vertrouwd zijn met alcohol- en drugpreventie. Het filmpje vertrekt van de vaak gehoorde misvatting dat preventie gelijkstaat aan “een lesje” geven, posters ophangen, flyers uitdelen, etc. Kortom, het verspreiden van sensibiliserend en educatief materiaal.

Onderzoek toont echter aan dat dergelijke initiatieven onvoldoende zijn om gedrag effectief te veranderen, laat staan op een duurzame manier. Daarom toont het filmpje dat effectieve en duurzame preventie ook inzet op het maken van afspraken, het voorzien van een opvangnet voor wanneer het misgaat en het inrichten van een ondersteunende omgeving. Dit alles wordt gestroomlijnd vanuit een overkoepelende visie op alcohol en drugs. Het geheel vormt het alcohol- en drugbeleid van een organisatie, werking, stad of gemeente.

Doordat het filmpje deze boodschap in minder dan twee minuten brengt en online vrij beschikbaar is, is het – net als het filmpje over effectieve preventie – breed inzetbaar. Je kan er makkelijk naar linken in o.a. mails, vormingen, draaiboeken en factsheets om bijvoorbeeld op een visuele manier in te leiden wat een alcohol- en drugbeleid is. Evengoed kan je het tonen tijdens een overleg, bijvoorbeeld met beleidmakers die een te eng beeld hebben van wat preventie is. Het filmpje is in elke setting bruikbaar en eindigt met een doorverwijzing naar het regionale preventiewerk. Indien gewenst kan een organisatie, werking, stad of gemeente daar terecht voor coaching bij het opstellen en implementeren van hun alcohol- en drugbeleid.

Sla deze pagina alvast op in je ‘favorieten’ of ‘leeslijst’ zo vind je deze referentiefilmpjes makkelijk terug wanneer je in een overleg zit of werkt aan je volgende vorming of ondersteunend materiaal.

Materiaal
De vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid
Deze video legt kort uit wat een doeltreffend alcohol- en drugbeleid best omvat.