Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • De Druglijn geeft advies aan ouders van studenten

De Druglijn geeft advies aan ouders van studenten

De studententijd is een tijd van nieuwe ervaringen, nieuwe vrijheden en nieuwe contacten. Op gebied van alcohol- en drugpreventie is het dus een belangrijke periode: heel wat jongeren maken dan nader kennis met alcohol of andere drugs. Dat is normaal, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Voor hun studies, en voor hun gezondheid en welzijn in het algemeen. Het is dus een onderwerp waar veel ouders bezorgd om zijn. Tegelijkertijd hebben ze het gevoel nog weinig invloed op hun kind te hebben. Onterecht: ook na 18 jaar blijven de meningen en verwachtingen van ouders een belangrijk referentiekader. De Druglijn ontwikkelde daarom de website oudersvanstudenten.druglijn.be, met advies en getuigenissen op hun maat.

Studententijd? Ouders in de kou

Tot en met het middelbaar worden ouders uitgebreid omkaderd. Heel wat instanties staan klaar met websites, brochures en boeken vol opvoedingsadvies. Scholen geven de ouders regelmatig feedback over hoe hun kind in de klas functioneert. En als er iets misgaat, worden de ouders snel opgebeld.

Bij de overgang naar het hoger onderwijs houdt dat alles heel abrupt op. Hogescholen en universiteiten beschouwen hun studenten – terecht – als meerderjarig en zelfstandig. Alle organisatie, administratie en communicatie is gericht op de studenten zelf. Om te weten hoe het nog met zoon of dochter gaat, zijn ouders volledig afhankelijk van wat hij of zij hen zelf vertelt. Zit kindlief op kot, dan is het contact ook veel minder intens dan voordien. Het is alsof de wereld op dat moment zegt: jullie opvoedkundige rol is uitgespeeld.

De realiteit is natuurlijk genuanceerder. Het klopt dat het begin van de studententijd een periode met veel meer zelfstandigheid inluidt. Maar jongeren hebben daarbij ook net nood aan ondersteuning en begeleiding. De verwachtingen en meningen van hun ouders blijven het referentiekader van waaruit studenten de wereld gaan ontdekken. Maar over hoe ouders die rol kunnen opnemen, worden ze grotendeels aan hun lot overgelaten.

9 op 10 drinkt alcohol, een kwart gebruikt cannabis

Tijdens hun studentenleven komen jongeren sowieso in aanraking met alcohol en andere drugs. De cijfers van de studentenbevraging uit 2017 bewijzen dat ook. Uiteraard is alcohol drinken voor de meeste studenten niet helemaal nieuw. Zo dronk acht op tien van de 17-18-jarigen in het secundair onderwijs in het laatste jaar alcohol. Maar in het hoger onderwijs loopt dit op tot meer dan negen op tien studenten. Hoewel de meerderheid (63%) van de studenten onder de grens van 10 glazen per week blijft, loopt de helft toch een verhoogd risico op problemen als gevolg van alcohol. Dat heeft te maken met het drinkpatroon. Er zijn met andere woorden heel wat studenten die op weekbasis bekeken niet zoveel drinken, maar wel af en toe risicogedrag vertonen zoals indrinken en bingedrinken.

Wat betreft illegale drugs is cannabis met voorsprong de meest gebruikte onder studenten. Zo gebruikte een kwart van de studenten minstens 1 keer cannabis in het afgelopen jaar.

In geval van problemen zoekt de helft van de studenten hulp bij familieleden (ouders, broers, zussen…).

Communicatie, grenzen en betrokkenheid

Alcohol en andere drugs zijn dus een belangrijk thema voor studenten. Maar ouders denken vaak dat ze daar geen invloed meer op hebben. Hoe kan je nog zicht houden op het gebruik van je student als hij of zij er niet altijd meer is? Hoe kan je grenzen aangeven als je kind zijn eigen beslissingen maakt? Moet je dat als ouder zelfs nog willen proberen?

De Druglijn helpt ouders nu om antwoorden te vinden. Die vertrekken vaak vanuit een gemeenschappelijk inzicht. Eén ding is namelijk onveranderd gebleven bij de start van de studententijd: voor hun zoon of dochter blijven de ouders een belangrijke spil. De veilige basis waar je thuiskomt, om tot rust te komen, je verhaal te vertellen of je wonden te likken.

Gesprekken over alcohol en andere drugs zijn nog steeds mogelijk. Door er met hun ouders over te praten, denken jongeren zelf na over wat ze ok vinden en wat niet. Ze zullen het niet altijd eens zijn met de grenzen die hun ouders aangeven, maar het geeft hen wel een vertrekpunt. Ook het tonen van betrokkenheid maakt een verschil. Als studenten merken dat hun ouders geïnteresseerd blijven en hen door dik en dun steunen, ook wanneer ze fouten maken, dan is dat een hele geruststelling. Jongeren weten daardoor dat ze de kans krijgen om het voor zichzelf uit te zoeken.

Straatinterviews en advies op maat

“We wilden met De Druglijn die leemte opvullen op het vlak van opvoedingsadvies voor ouders van studenten,” vertelt Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn. “Toch zeker wanneer het gaat over alcohol en drugs. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat mensen met vragen zich in eerste instantie tot Google richten. We hadden dus een sterke website nodig.”

“In straatinterviews laten we zowel studenten als hun ouders aan het woord. Het is dus allemaal erg herkenbaar en doorleefd.”

Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn

Het resultaat is oudersvanstudenten.druglijn.be, een website met veel filmpjes en interactieve tools. “We wilden niet alleen vertrekken vanuit de theorie. Daarom laten we in straatinterviews zowel studenten als hun ouders aan het woord. Het is dus allemaal erg herkenbaar en doorleefd.”

Bij de interactieve tools kunnen ouders aanklikken hoe zij op bepaalde situaties zouden reageren, om zo advies op maat te krijgen. Zo vangt de website op dat er heel wat verschillen zijn in opvoedingsstijlen en in karakters van ouders en kinderen.

Om zoveel mogelijk ouders te bereiken, werd van de straat-interviews ook een kort introductiefilmpje gemaakt. Dat wordt nu bij de start van het academiejaar, en aan het begin van het tweede semester opnieuw, ingezet op social media. Er werden ook contacten gelegd met de Vlaamse hogescholen en universiteiten om te helpen bij de bekendmaking van de nieuwe website.

“Het klopt dat zo goed als alle communicatie op de student gericht is,” zegt Erik De Winter van de dienst voor Studievoorlichting van de Hogeschool UCLL. “Nochtans zijn de ouders ook heel geïnteresseerd, want er is veel veranderd in vergelijking met hun jonge jaren.” Daarom biedt UCLL al een paar jaar een brochure voor ouders aan op infoavonden en studiekeuzemarkten. Die geeft vooral informatie over het hoger onderwijs zelf. “Maar we merken dat ouders ook vragen hebben over andere zaken die de slaagkansen van hun kind beïnvloeden. Vandaar dat we onder andere enkele tips over alcohol en drugs meegeven, en doorverwijzen naar de nieuwe website van De Druglijn. We merken trouwens dat die brochure heel gegeerd is.”

Materiaal
Een website voor ouders van studenten
Oudersvanstudenten.druglijn.be, met advies en getuigenissen over alcohol en andere drugs op maat.