Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Een alcoholbeleid in een lokaal dienstencentrum

Een alcoholbeleid in een lokaal dienstencentrum

Een lokaal dienstencentrum is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats. Samen eten, ontspannende activiteiten doen, … Regelmatig hoort daar een glas bij. Lekker en gezellig, maar soms kan alcoholgebruik problemen met zich meebrengen. Hoe zorg je ervoor dat het gezellige glas alcohol geen glas te veel wordt? VAD ontwikkelde praktisch materiaal om een aanpak op maat van het lokale dienstencentrum uit te werken.

Waarom een alcoholbeleid in het lokale dienstencentrum?

Een lokaal dienstencentrum zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig kunnen leven. Problemen door alcoholgebruik kunnen enerzijds een negatieve invloed hebben op de gezondheid en zelfredzaamheid van de persoon in kwestie. Anderzijds kunnen ze de goede werking van het centrum bemoeilijken.

Iemand heeft duidelijk te veel gedronken en wil nog met de wagen rijden, iemand valt onder invloed anderen lastig, een medewerker maakt zich zorgen over de impact van het alcoholgebruik van een bezoeker op diens gezondheid, … Een duidelijk alcoholbeleid geeft medewerkers en vrijwilligers van het dienstencentrum houvast om passend te reageren op dergelijke situaties. En nog belangrijker, het helpt om problemen te voorkomen.

Een aanpak op maat

Elk lokaal dienstencentrum bereikt andere mensen, werkt in een specifieke context, met een eigen visie. De aanpak rond alcohol heeft het meest kans op slagen als deze op maat is van het lokale dienstencentrum.
Een kwalitatief alcoholbeleid bestaat uit vier pijlers: ‘Regelgeving’, ‘Reageren bij bezorgdheid’, ‘Informeren en vorming’ en ‘Structurele maatregelen’, vertrekkend uit een overkoepelende visie. Elke pijler heeft immers zijn specifiek doel en geeft houvast bij specifieke situaties. Ze zijn complementair en versterken elkaar.

Hoe werk je een beleid uit?

VAD ontwikkelde een materialenmap om het alcoholbeleid op maat van het lokale dienstencentrum uit te werken. De map bevat een handleiding en vijf methodieken. In de handleiding lees je wat een alcoholbeleid inhoudt en tips om met het materiaal aan de slag te gaan. In de methodieken wordt stap voor stap uitgelegd hoe men de visie en de pijlers van het alcoholbeleid kan uitwerken. Bij elke methodiek horen handige doebladen om medewerkers, vrijwilligers en eventueel vertegenwoordigers van de bezoekers, actief bij de bespreking te betrekken. Een beleid heeft meer slagkracht als alle medewerkers –beroepskrachten en vrijwilligers– zich erachter scharen.

Tijdens het uitwerken van dit materiaal kon VAD een beroep doen op heel wat medewerkers van lokale dienstencentra, VVDC, het Netwerk Thuiszorg van VVSG en het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs die ons de nodige feedback gaven om het zo praktijkgericht mogelijk te maken.

Een lokaal dienstencentrum kan zelfstandig met het materiaal aan de slag of kan een beroep doen op coaching van een preventiewerker. De contactgegevens zijn te vinden in de doorverwijsgids.

Materiaal
Een alcoholbeleid in het lokale dienstencentrum
Ontwikkel een preventieve aanpak rond alcohol, op maat van jullie lokaal dienstencentrum.