Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Friends & Fun! Over veilig uitgaan en middelengebruik

Friends & Fun! Over veilig uitgaan en middelengebruik

Onder invloed van alcohol en drugs kunnen jongeren in risicovolle situaties verzeild raken. Hen helpen om op dat moment de meest verstandige keuze te maken is niet vanzelfsprekend. Met Friends & fun! laten we jongeren die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken op een actieve manier hierover nadenken en stimuleren we hen om bewuste – gezonde en veilige – keuzes te maken.

Feiten en cijfers

Alcohol en andere drugs hebben invloed op het functioneren van jongeren en kunnen hen belemmeren in hun ontwikkeling. Jongeren zijn in het algemeen ook kwetsbaarder voor middelenproblemen dan volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat de cijfers voor middelengebruik bij jongeren in BSO en DBSO en in de residentiële jeugdhulp hoger liggen dan in de algemene populatie.

Tegelijk weten we dat het klassieke preventieaanbod bij hen soms minder goed aanslaat: soms is het te schools, te verbaal of niet actief genoeg om lang de aandacht vast te houden. Met Friends & fun! komen we tegemoet door nauw aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren en de nadruk te leggen op actieve en interactieve werkvormen. Centraal staat het thema uitgaan, sociale relaties en zorg dragen voor elkaar.

Doelstelling

Friends & fun! is ontwikkeld voor jongeren van 15 tot 18+ die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken. Met Friends & fun! kan je jongeren informeren en sensibiliseren over:

  • het gebruik van alcohol en andere drugs en risicovolle gebruikspatronen;
  • het inschatten van en omgaan met risicovolle situaties;
  • het belang van zorg dragen voor elkaar tijdens het uitgaan.

De algemene preventieve boodschap voor jongeren is: ‘niet gebruik is de beste keuze’. Omdat Friends & fun! ontwikkeld is voor jongeren die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken, besteden we ook aandacht aan het beperken van de risico’s van gebruik. Maar ook hier blijft de boodschap ‘je gebruikt beter niet’.

Friends & fun! richt zich tot het beroeps- en deeltijds onderwijs, leertijd en deeltijdse vorming, het jeugdwerk voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en de jeugdhulpverlening.

Hoe werkt Friends & fun!?

Friends & fun! vertrekt vanuit de thema’s uitgaan, sociale relaties en zorg dragen voor elkaar, dit alles in relatie tot middelengebruik. Je gaat aan de slag met actieve en interactieve werkvormen, idealiter met een groep van minimum vier tot maximum twintig jongeren. Het pakket bestaat uit vijf sessies. Drie sessies zijn essentieel om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken: de introductiesessie (sessie 1), de sessie over uitgaan (sessie 2) en de sessie over uitgaan en middelengebruik (sessie 3). Deze sessies kan je naar keuze aanvullen met de sessie over middelengebruik en agressie (sessie 4) en/of de sessie over middelengebruik en verkeer (sessie 5). Voor het volledige traject trek je best 8 à 9 uur uit, die je kan verdelen over verschillende samenkomsten of bundelen in bijvoorbeeld enkele project- of themadagen.

In de handleiding vind je per sessie de speluitleg, achtergrond en materiaal voor de begeleider en bijlagen met werkmateriaal voor de jongeren. Er is ook een powerpoint beschikbaar die de methodieken visueel ondersteunt en bij sommige methodieken het werkmateriaal voor de jongeren kan vervangen.

Niet over één nacht ijs

Bij de ontwikkeling van Friends & fun! gingen we niet over één nacht ijs. Gedurende het hele traject kregen we input en advies van intermediairs die met kwetsbare jongeren werken. Het volledige pakket werd ook proefgedraaid bij drie groepen jongeren die deelnamen aan een POT-traject. Een greep uit de bevindingen van hun begeleiders:

“Dit pakket maakt het mogelijk om echt in dialoog te gaan met de jongeren en hun leefwereld. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de jongeren, zij sturen hoe de sessies vorm krijgen.”

“De inhoud sluit goed aan bij de leefwereld van jongeren.”

“De methodieken zijn leuk en actief, met heel veel kans tot uitwisseling.”

“De jongeren zijn betrokken, actief en geven hun mening. Dit geeft interessante discussies.”

Materiaal
Friends & fun! Over veilig uitgaan en middelengebruik
Educatief pakket voor jongeren (15 tot 18+) die risicovol drinken of drugs gebruiken. Geschikt voor BSO, BuSO, deeltijds onderwijs, jeugdwerk en jeugdhulpverlening.