Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Nieuwe online cursus versterkt het vormingsaanbod voor jeugdhulpverleners

Nieuwe online cursus versterkt het vormingsaanbod voor jeugdhulpverleners

VAD lanceerde in 2023 een nieuwe online cursus voor jeugdhulpverleners: ‘Middelengebruik in de jeugdhulp: signalen opmerken en bespreken’. Ook op andere vlakken werd het vormingsaanbod voor deze sector versterkt. Uit de bevraging die VAD in 2021 in de jeugdhulp uitvoerde bleek de nood aan vorming en opleiding immers dé topprioriteit voor medewerkers in de sector.

Online: volg vorming waar en wanneer je wil

De online cursussen nemen een steeds belangrijkere plaats in in het vormingsaanbod van VAD. Voor veel mensen zijn ze een opstapje naar of een opfrissing van een live vorming. Maar ook op zichzelf zijn de online cursussen heel bruikbaar en waardevol: ze zijn gratis, je volgt ze wanneer en waar je wil, ze bevatten oefeningen en reflectie-opdrachten om je de inhoud meer eigen te maken en na afloop ontvang je een certificaat.

De online cursus ‘Middelengebruik in de jeugdhulp: signalen opmerken en bespreken’ wil concrete handvatten bieden om signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken te herkennen en bespreekbaar te maken. In de cursus leer je de verschillende signalen kennen. Je krijgt een aantal aandachtspunten mee over het interpreteren van deze signalen en gesprekstips om ze bespreekbaar te maken. Er zitten twee concrete gespreksvoorbeelden in de cursus en de link naar motiverende gespreksvoering wordt gelegd.

Met deze online cursus willen we jeugdhulpverleners motiveren om alert te zijn voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen of gokken. Jongeren in de jeugdhulp zijn immers een kwetsbare groep om problemen te ontwikkelen door middelengebruik. Door signalen snel op te merken en ermee aan de slag te gaan, kunnen we veel voorkomen.

Voor wie zich nog verder online wil verdiepen in alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen of gokken en de mechanismen die spelen bij het ontstaan van problemen met middelengebruik, in preventie en hulpverlening, in motiverende gespreksvoering … kan terecht op het vormingsplatform van VAD.

Live: de meerwaarde van uitwisseling met collega’s

Naast het online aanbod zijn er ook bijkomende mogelijkheden gecreëerd om live vorming te volgen.

Na een eerste succesvolle editie in 2023 worden dit voorjaar opnieuw vijf provinciale tweedaagse vormingen voor jeugdhulpverleners aangeboden door VAD in samenwerking met de regionale preventiewerkers tabak, alcohol en andere drugs die verbonden zijn aan de CGG: ‘Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulp’.

Tijdens de eerste dag van deze tweedaagse wordt ingegaan op een aantal essentiële basiskaders over de alcohol- en drugthematiek, de tweede dag staat geheel in het teken van gespreksvoering. Als deelnemersmap krijgen de cursisten ‘Praten over alcohol, drugs en gamen. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’, een aanbod dat ook erg gewaardeerd wordt.

In 2023 bereikten we met deze vormingen een honderdtal jeugdhulpverleners, een aantal dat we dit jaar wellicht zullen evenaren. Voor editie 2024 kan nog ingeschreven worden in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen en dit via het vormingsplatform van VAD.

In samenwerking met Jongerenbegeleiding-Informant

Ook Jongerenbegeleiding-Informant vzw kwam in beeld als een partner in het aanbieden van vormingen. Via hun aanbod konden we begin 2023 een introductiedag ‘Praten met jongeren over middelengebruik’ aanbieden. Op die manier konden we een aantal voorzieningen bereiken die nog niet vertrouwd waren met het aanbod van VAD en het regionale CGG-preventiewerk tabak, alcohol en andere drugs. Deze introductiedag wordt eind 2024 herhaald en wordt bekend gemaakt via de website van Jongerenbegeleiding-Informant.

Regionaal: leer het aanbod van de preventiewerking van jouw regio kennen

Daarnaast kunnen jeugdhulpvoorzieningen ook een beroep doen op de preventiewerkers tabak, alcohol en andere drugs van hun regio. Deze regionale preventiewerkers zijn verbonden aan de CGG en zijn een erg belangrijke partner voor VAD. Zij staan in voor de implementatie van materialen die door VAD, in samenspraak met hen en het werkveld, worden ontwikkeld. Als voorziening kan je bij hen terecht voor consult en advies, coaching bij het uitwerken of actualiseren van een alcohol- en drugbeleid en dus ook voor vorming.

Het aanbod is in grote lijnen gelijk over de regio’s heen, al zijn er wel accentverschillen, aangestuurd door lokale noden. Zo bieden alle CGG vorming aan op maat van voorzieningen, vaak in het kader van een coachingsproces waarin de voorziening een alcohol- en drugbeleid uitwerkt of actualiseert. In sommige regio’s is er ook een open aanbod dat kan gaan van voorstellingssessies van beschikbare materialen tot vormingen motiverende gespreksvoering. Dit open aanbod richt zich vaak tot een brede groep van welzijnswerkers, waarbij ook jeugdhulpverleners welkom zijn. Tot slot worden er in sommige regio’s ook intervisies georganiseerd waar kan uitgewisseld worden over concrete situaties uit de praktijk, zowel op organisatieniveau als op niveau van individuele begeleidingen.

Wil je je als jeugdhulpverlener verder bekwamen in het omgaan met jongeren met alcohol- of andere drugproblemen, jongeren die risicovol gamen of gokken, dan zijn er dus heel wat mogelijkheden. Hopelijk mogen we jou ontmoeten bij een van deze gelegenheden.