Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Vlucht naar Avatar. In de klas bij juf Marie

Vlucht naar Avatar. In de klas bij juf Marie

Met Vlucht naar Avatar werken leerkrachten uit de derde graad lager onderwijs rond het thema gamen in de klas. Juf Marie van de Reuzenpoort in Borgerhout deelt haar ervaring met dit lespakket. We starten het artikel met een korte situering van het pakket en eindigen het met de resultaten van de evaluatie.

Vlucht naar Avatar

Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen van de derde graad lager onderwijs versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen.

Het lessenpakket bestaat uit zes lessen gevuld met activerende werkvormen, zoals hoekenwerk, een digitaal bordspel, rollenspelen, …’Vlucht naar Avatar’ vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen heel leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het game-gedrag kan ontsporen.

Hoe ziet jouw klas eruit?

Wij hebben een klas met veel migranten. Veel van onze ouders zijn anderstalig die we enkel kunnen bereiken via tolken of de kinderen. Wij proberen de kinderen dingen bij te brengen die dan hopelijk ook de ouders bijsturen. Ook met Vlucht naar Avatar proberen we dit.

Wat vind je goed aan Vlucht naar Avatar?

Het pakket sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen. Daardoor zijn ze enthousiast en betrokken. Ook de positieve insteek van het pakket slaat aan. De leerlingen leren hoe ze op een correcte en verantwoordelijke manier kunnen gamen. Ze leren wat ze best niet doen, maar zeker ook waar ze op kunnen letten, want dat ook andere vrijetijdsinvullingen belangrijk zijn. Ze leren games op een correcte manier te gebruiken. Ze leren wat de voor- en nadelen zijn van gamen.

Hoe ga je als leerkracht aan de slag met het pakket?

Het pakket is op zichzelf al heel duidelijk uitgewerkt. Het is eenvoudig in gebruik. Ik kon de lessen zo in de klas gebruiken zonder al te veel werk. Er moesten zelfs weinig aanpassingen gebeuren voor onze doelgroep.

Wat vonden de leerlingen van het lespakket?

De leerlingen waren enthousiast. Het is een fris en modern lessenpakket, met een combinatie van verschillende werkvormen. Zowel de interactieve game als het hoekenwerk waren een succes!

Welke suggesties heb je nog voor leerkrachten die het pakket willen gebruiken?

Wij vulden de lessen aan met een ouderavond. Op de kalender stond een ouderavond ingepland over een komende activiteit en daaraan koppelden we informatie over Vlucht naar Avatar. Zo bereikten we alle ouders, omdat ze toch in huis waren. De alcohol- en drugpreventiewerker van het CGG gaf informatie en er waren ook tolken aanwezig om alles te vertalen.

Dit alles deden we met de insteek om de ouders nog meer te betrekken bij het pakket. De opdrachten voor de kinderen waren op zich onvoldoende voor de ouders om te begrijpen waar het echt om ging. Onze ouders wisten zelf niet goed wat het schermgebruik juist inhoudt en hoe ze dit kunnen aanpakken. Tijdens de ouderavond kregen ze informatie en antwoorden op al hun vragen.

“Wij hebben er een ouderavond aan gekoppeld. Met onze leerlingen in het achterhoofd, was dit ook verstandig. Wanneer we iets willen veranderen, moeten we ook de ouders bereiken.”

juf Marie

Wat zou je meegeven aan andere leerkrachten die het willen gebruiken?

Zeker eens testen, wij waren alvast enthousiast!

Vlucht naar Avatar…niet zo maar een lespakket

Niet enkel leerkrachten zijn enthousiast over het lespakket. Ugent evalueerde het lespakket in 2017. Ook uit de evaluatie kwamen goede resultaten. Het onderzoek wees uit dat volgende significante effecten toegeschreven kunnen worden aan het lespakket:

  • Een stijging van het kennisniveau over gamen bij de interventiegroep.
  • Een daling in de duur die jongeren in de interventiegroep mogen gamen van hun ouders in vergelijking tot de controlegroep.
  • Een stijging van de ingeschatte gametijd van klasgenoten in het weekend bij de interventiegroep en daling bij de controlegroep.
  • Een daling van de gemiddelde game-tijd op een weekdag in zowel in de interventie- als controlegroep, met een iets grotere daling in de interventiegroep. Wat betreft deze daling, werd geen effect waargenomen, maar wel een trend in de goede richting opgemerkt.
  • Een significant grotere stijging in vluchtgedrag bij de interventiegroep.
  • Een stijging van het hebben van afspraken rond gamen bij zowel de interventie- als controlegroep.
  • Een lichte stijging van het hebben van inspraak bij afspraken rond gamen in de interventiegroep.

Meer weten over het onderzoek? Een uitgebreid artikel lees je hier.

Materiaal
Vlucht naar Avatar – Lespakket
Dit lespakket over gamen versterkt de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Bestel hier ook de leerlingenbundel.