Skip to main content

Leidraad voor een evenwichtig alcohol- en drugbeleid voor festivals

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken voor festivals. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er op een festival omgegaan wordt met middelengebruik, zowel op vlak van toezicht en handhaving, preventie en schadebeperking en hulpverlening. Concreet bestaat een beleid uit de visie van het festival rond middelengebruik op het festival en een concrete invulling van de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid: regels & procedures, informatieverstrekking, omgevingsinterventies en zorg & begeleiding. Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid, een overzicht van gangbare maatregelen binnen de verschillende pijlers en ondersteunend materiaal. Je kan ook een Excel-tool downloaden die je helpt om je beleidsplan op een overzichtelijke manier samen te stellen volgens de principes in de leidraad.

Online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’

Het draaiboek biedt houvast bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van festivals. Wil je je daarnaast – meer in het algemeen – verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’ volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.