Skip to main content

Materiaalfiches

VAD bundelde voor elke sector de relevante methodieken en materialen per pijler van een alcohol- en drugbeleid. Deze overzichtsfiches geven een duidelijk beeld van wat beschikbaar is voor welk doeleinden. Daarnaast herwerken we ook nog de overzichtsfiches voor de thema’s gokken en gamen en voor de doelgroep ouders. Met deze fiches willen we onze structurele partners ondersteunen in hun opdrachten op het vlak van disseminatie en implementatie van methodieken.

Een alcohol- en drugbeleid via vier pijlers

Eenmalige preventieve acties hebben immers weinig effect. Als je resultaat wil boeken met alcohol- en drugpreventie zet je in op een combinatie van verschillende preventiestrategieën. Je neemt daarbij initiatieven die zich zowel richten naar het individu, de belangrijke sleutelfiguren, als de omgeving.

Binnen een organisatie zijn al deze initiatieven onderdeel van het alcohol- en drugbeleid. Vertrekkend vanuit de visie van de organisatie kan je met behulp van de VAD-methodieken en materialen de vier pijlers (afspraken en regels, educatie, zorg en begeleiding, omgevingsinterventie) op maat van de organisatie verder uitbouwen.

Volgende overzichtsfiches zijn al beschikbaar:  

Overzichtsfiches sector

Overzichtsfiches thema

Overzichtsfiche doelgroep

  Er is één specifieke fiche, een handleiding voor het gebruik van de promille- en cannabrillen. Deze fiche kan je hier downloaden

  Vragen over inschrijvingen, deelname en afname

  Wanneer kunnen we onze school inschrijven?

  De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn afgelopen. Wil je er voor het schooljaar 2024-2025 zeker bij zijn? Schrijf nu al in!

  Elke maand kunnen een beperkt aantal scholen deelnemen. Je kiest zelf via een planningstool in welke week je de bevraging wil organiseren. 

  Wat kost de deelname?

  Deelname is gratis. VAD zorgt voor de digitale vragenlijsten en nodige documenten, maar de school organiseert de bevraging zelf. 

  Onze school is ingeschreven. Hoe gaan we nu concreet te werk?

  In de handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt. De brieven voor ouders of voogd download je hier en pas je aan.

  Download de handleiding
  Download brief ouder of voogd -13-jarigen
  Download brief ouder of voogd 13-jarigen en ouder

  Hoe bereiden we de afname voor?

  De vragenlijst gaat in op de frequentie en hoeveelheid van het eigen gebruik, motivaties, de attitude van vrienden, het gebruik van vrienden en de beschikbaarheid van middelen, maar ook over hun ervaringen met het beleid op school. De afname gebeurt volledig digitaal. Leerlingen hebben een half tot een volledig lesuur nodig om deze in te vullen. 

  Leerkrachten die de bevraging van de leerlingen afnemen, bereiden zich hier best op voor. Hun instructies zijn belangrijk voor een correcte en eerlijke afname.

  Bekijk het instructiefilmpjes voor leerkrachten en leerlingen en/of download de instructiekaarten

  Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van het schoolrapport?

  Voor een kwalitatief rapport is een minimaal deelnamepercentage van 80% van de leerlingen van de school vereist. 

  Deelname aan de gratis workshop ‘Aan de slag met de VAD-leerlingenbevraging’ is verplicht om het schoolrapport te ontvangen. We geven nooit de resultaten zonder enige vorm van begeleiding. 

  Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

  VAD behandelt persoonsgegevens met respect voor privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese wetgeving die de regels voor verwerking van persoonsgegevens (bv. leeftijd, geslacht, …) bepaalt. Het is niet mogelijk om de antwoorden van individuele leerlingen of klassen te achterhalen.