Skip to main content

Safe ’n Sound

Peer support in Vlaanderen anno 2024

Peer support als methodiek in het uitgaansleven is niet nieuw. Al meer dan 10 jaar waren Vitalsounds en Breakline actief in het uitgaansleven met een infostand, bemand met vrijwilligers. Maar deze projecten waren tot in 2014 enkel actief in de provincies Antwerpen en West- en Oost-Vlaanderen. In 2015 besloot het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om deze projecten te financieren met het oog op continuering en Vlaamse spreiding van de activiteiten. Het samengevoegde project kreeg de naam ‘Safe ’n Sound’. Op Tomorrowland 2015 kwam Safe ’n Sound voor het eerst naar buiten met deze nieuwe naam en haar logo.

Ondertussen is Safe ’n Sound gegroeid tot een project met 231 actieve vrijwilligers. Je kan hen vinden op verschillende festivals en evenementen in verschillende subgenres van de elektronische muziekscene: zoals Techno, House, Drum ’n Bass en Hard Dance als koplopers, gevolgd door Core, Hard Tech, Acid, Goa en Reggae.

Hoe gaan de peers te werk?

© VAD – Safe ’n Sound-logo

Op deze events verdelen de Safe ’n Sound-peers risicobeperkende materialen zoals oordoppen en condooms, en gaan ze in gesprek met bezoekers van de infostand over het gebruik van alcohol en andere partydrugs, veilig seksueel gedrag en gehoorbescherming. Dit doen ze objectief, vrijblijvend en zo laagdrempelig mogelijk, met als voornaamste doel risicobeperking of harm reduction. Het gebruik van getrainde vrijwilligers of “peers” (ook wel te omschrijven als leefstijlgenoten) leent zich hier uitstekend voor. Om het ijs te breken aan de infostand hebben we kennistests en enquêtes mee. De kennistests peilen naar kennis over het gebruik van verschillende producten, en zijn zo opgesteld dat ze uitnodigen tot een gesprek of bijkomende vragen.

Safe ’n Sound verzamelt ook anoniem enquêtes. Hiermee polsen we naar de frequentie van het eventuele druggebruik onder bezoekers van onze infostand, en het nemen van gezondheidsbevorderende maatregelen (regelmatig afkoelen, veilig doseren, afspraken maken met vrienden, juiste hoeveelheid water drinken, …). Aan de hand van de resultaten van deze enquêtes kunnen trends of evoluties in het uitgaansleven opgemerkt worden, en kunnen we nagaan in welke mate bezoekers van onze infostand voorzorgsmaatregelen nemen wanneer ze alcohol en/of andere drugs gebruiken. In 2023 vulden 645 mensen de enquête in. Hieruit blijkt dat, na alcohol en cannabis, xtc de meest gebruikte drug is. Zoals andere jaren liggen onze cijfers hoger dan deze van het VAD-uitgaansonderzoek, wat erop wijst dat we met Safe ’n Sound de beoogde doelgroep, van mensen die middelen gebruiken, bereiken.

Europese samenwerking

© VAD – Safe ’n Sound-stand met peers

Naast al deze activiteiten is Safe ’n Sound ook actief op Europees niveau. Enkele van onze vrijwilligers gingen in het verleden op uitnodiging van partners in het Europese NEWnet netwerk (Nightlife Empowerment and Wellbeing Network) helpen op Amsterdam Dance Event (2016), Psi-Fi festival Nederland (2016 & 2017) en Teknival in Frankrijk (2016 & 2017), Hai in den Mai (2019) en Fusion Festival (2018 & 2019) in Duitsland en Masters of Hardcore in Nederland (2019).Hiernaast waren ze  van 2018 tot 2021 in samenwerking met haar partners uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk betrokken bij een Interreg project P.A.R.T.Y. (Prevention And Risk reduction Towards Young people). De partners van het P.A.R.T.Y project werken samen aan schade- en risicobeperking in het uitgaansleven. Naast interventies in het uitgaansleven hebben de partners een methodologische gids geschreven die bedoeld is om de vernieuwende online tool om sensibilisering en risicobeperking van de afgelopen 5 jaar toe te lichten. Meer informatie vind je hier.

Quality Nights

Aangezien een combinatie van meerdere interventiemethodieken, waarbij verschillende stakeholders betrokken worden, meer effect heeft dan een interventie die op zichzelf staat, gelooft Safe ’n Sound sterk in de samenwerking met Quality Nights. Zo wordt naast de eventorganisator ook het lokale bestuur, en in vele gevallen de zaaluitbater en zelfs politiediensten, betrokken bij een omvattende aanpak rond alcohol en andere drugs. Zo wordt de feestvierder zowel benaderd vanuit een omgevingsgerichte preventiemethode als een persoonsgerichte, geïndiceerde preventiemethode. Samenwerking is echter niet steeds mogelijk, aangezien Safe ’n Sound toch meer actief is op niche events, waar het Quality Nights-label niet altijd even gemakkelijk te implementeren is. Meer weten over Quality Nights.