Skip to main content

Visie – alcohol

De plaats van alcohol in de samenleving is volop in verandering. Daarom vond VAD het tijd om de eigen alcoholstrategie te vernieuwen. De VAD-staf werkte samen met een groep vertegenwoordigers uit preventie en hulpverlening een nieuwe visie en strategie rond alcohol uit. Het doel en het opzet van de visietekst is om, vertrekkende van de situatie van vandaag, vooruit te kijken naar de plaats die wij voor alcohol in de samenleving van de toekomst zien. We formuleren strategieën om stappen in die richting te zetten. Er hoort ook een begrippenkader over taalgebruik rond alcohol bij de visietekst. Het begrippenkader helpt stigmatiserend taalgebruik te vermijden en zoveel mogelijk termen te gebruiken met een duidelijke definitie.