Skip to main content

Sport & alcohol- en ander middelengebruik

Sporten en alcohol en/of drugs is om verschillende redenen geen goede combinatie. Of het nu gaat om gebruik voor, tijdens of na het sporten, het heeft diverse nadelige effecten op de sportprestatie. Ook de sfeer in de sportclub kan eronder gaan leiden. Denk maar aan verbale en fysieke agressie op of naast het sportterrein, het onder invloed carpoolen met teamgenoten of jeugdspelers, dealen in de kleedkamers, dronken supporters…

Alcohol- en drugpreventie in de sportclub

Uit onderzoek blijkt dat sporten in teamverband het risico op (problematisch) alcoholgebruik verhoogt. Daarnaast zijn sommige clubs bezorgd over het gebruik en het dealen van cannabis onder de leden. Bestuursleden willen graag problemen door alcohol- en druggebruik uit hun club bannen, maar het ontbreekt hen aan de nodige kennis, vaardigheden en instrumenten.

Preventief werken rond alcohol en andere drugs in de sportclubs is niet eenvoudig. Alcohol drinken tijdens of na een wedstrijd, hoort er voor veel sporters en toeschouwers gewoon bij. Clubs staan ook argwanend tegenover preventieprogramma’s: men denkt vaak dat de clubkas afhankelijk is van de inkomsten van alcoholverkoop.

Sportivos
Een beleidsmatige aanpak

Een beleidsmatige aanpak stimuleren is de beste oplossing. Die is gebaseerd op vier pijlers: regelgeving en procedures, educatie, begeleiding en structurele maatregelen. Een laagdrempelige, eenvoudige aanpak kan daarbij de eerste argwaan wegnemen.

Het preventieproject Sportivos bevordert zo’n beleidsmatige aanpak stap voor stap, op een voor de sportclubs haalbaar tempo. Sportivos verloopt in drie fases: brons, zilver en goud. Naargelang de noden, kan de sportclub zelf bepalen hoe ver ze meestappen in het traject.

Verantwoord alcohol schenken

Alcoholgebruik en sport zijn nauw met elkaar verweven zijn. Voor veel sporters en hun entourage hoort een glas drinken in de sportkantine bij een geslaagd weekend. Dit moet kunnen. Maar overmatig alcoholgebruik kan ook tot verschillende problemen leiden. Zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving kan alcohol schadelijk zijn. Ook voor de jongere spelers is het belangrijk hierover na te denken. Zij zien al snel hoe bijvoorbeeld een overwinning met alcohol gevierd wordt, en nemen die gewoontes over. 

Als barmedewerker, clubbestuurder of coach heb je hier veel meer invloed op dan je denkt. Door in de club preventief aan de slag te gaan, door in de kantine verantwoord alcohol te schenken, en door ervoor te zorgen dat iedereen weet hoe om te gaan met incidenten, kan je problemen voorkomen en oplossen.

Hierover bestaat een gratis online training, voor clubbestuurders en kantineverantwoordelijken. Deze training werd ontwikkeld in het kader van het Sportivos-preventietraject, maar kan ook losstaand gebruikt worden.

Liever een live training? Andere hulp nodig?

Dat kan! Als de club meedoet aan het Sportivos-traject, kan de begeleidende preventiewerker live een opleiding geven aan clubbestuurders en kantineverantwoordelijken.

Ook los van Sportivos kan je met vragen terecht bij de lokale of regionale CGG-preventiewerker.

Vind hun contactgegevens in de doorverwijsgids