Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Sportivos: over alcohol en drugs in de sportclub

Sportivos: over alcohol en drugs in de sportclub

Alcohol- en drugproblemen in sportclubs voorkomen en aanpakken

Sportivos is een preventietraject voor sportclubs. Met Sportivos proberen sportclubs problemen door alcohol of andere drugs te voorkomen en als ze toch gebeuren, te beperken. Zo toont een sportclub dat ze begaan is met de gezondheid en het welzijn van sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers. Samen zorgen ze voor een veilige en gezellige clubomgeving.

Een traject op maat voor elke sportclub

Sportivos bestaat uit drie fasen (Sportivos Brons, Sportivos Zilver, Sportivos Goud) die de club op eigen tempo kan doorlopen om zo tot een alcohol- en drugbeleid te komen. Een club kan er ook voor kiezen bijvoorbeeld enkel de Bronzen fase te doorlopen. De sportclub staat er zeker niet alleen voor en krijgt ondersteuning door een lokale, intergemeentelijke of regionale preventiewerker.

Meerwaarde voor sportclubs?

  • Gezondere atleten presteren beter!

Sportivos bevordert de sportprestaties binnen de club. Zo doet de club het nog beter in competitie. Onderzoek heeft namelijk duidelijk aangetoond dat sportprestaties lijden onder overmatig alcoholgebruik.

  • Clubs met een gezond imago zijn aantrekkelijker en doen het financieel beter.

Clubs met een gezond imago en een cultuur waar alcohol minder centraal staat, gaat het financieel voor de wind. De club trekt meer leden aan waaronder meer vrouwen en jonge sporters. Met Sportivos laat een club zien dat sporters zich gezond en veilig kunnen ontplooien en dat gezelligheid, respect en geborgenheid centraal staan. Sportivos zet daarmee sportclubs op de kaart.

  • Sportclubs doen aan gezondheidspromotie met maatschappelijke impact

Met Sportivos zet de sportclub zich in de kijker als geëngageerde club. De club heeft met haar duidelijke en concrete visie op gezondheid een voorbeeldrol voor kinderen en jongeren. Een bestuurder, coach of vrijwilliger heeft een belangrijke impact op de mentaliteit en het gedrag van de leden en is een belangrijk aanspreekpunt voor jongeren.

Veel sportclubs deden het jou al voor. Lees hier hun ervaringen.

Het Sportivos-traject stap voor stap

De drie fasen van het Sportivos-traject lopen over minstens drie sportseizoenen. Bij elke fase die de club succesvol afrondt, krijgt ze een label. Voor de eerste fase Brons, voor de tweede Zilver en voor de derde Goud.

Sportivos Brons richt zich vooral op sleutelfiguren in de club. De clubbestuurders en kantineverantwoordelijken krijgen een vorming over verantwoord alcohol schenken. Ze worden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Zo kunnen deze verantwoordelijken altijd goed geïnformeerde beslissingen nemen. Ook de bredere club wordt gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een actie over verkeersveiligheid.

Meer info op de pagina over Sportivos Brons.

Sportivos Zilver breidt de focus uit naar alle clubleden. Dat gebeurt onder andere door in de club een alcohol- en drugcoach (A&D-coach) op te leiden. Na deze professionele vorming weet de A&D-coach meer over alcohol en drugs. Hij weet hoe hij preventief in de club kan werken, problemen kan aanpakken en naar waar hij mensen kan doorverwijzen.

Daarnaast denkt een kerngroep na over de clubvisie rond alcohol en drugs. De sporters worden geïnformeerd over het effect van alcohol en drugs. Bij de jonge sporters gebeurt dat door het spel Homerun te spelen in de loop van één of meerdere trainingen. Volwassen sporters krijgen de informatieve brochure ‘Boodschap in een fles’ mee. Een Sportivos-club krijgt ook nog een plukboek met leuke en originele ideeën voor gezonde fondsenwerving.

Meer info op de pagina over Sportivos Zilver .

Sportivos Goud focust op een meer structurele inbedding van de initiatieven in de clubgemeenschap. De A&D-coach blijft het aanspreekpunt en de trekker van activiteiten over het thema. De A&D-coach krijgt hiervoor steevast input van VAD en het CGG preventiewerk. De kerngroep vertaalt de visie uit zilver in regels en afspraken. We voorzien hiervoor een handleiding, maar elke club doet dit volgens eigen de noden en wensen. De club organiseert ook een actie naar supporters.

Een gouden Sportivos-club blijft elk jaar werken met het educatieve spel, communiceert het clubreglement en de visie en heeft de A&D-coach als eerste aanspreekpunt en expert binnen de club

Meer info op de pagina over Sportivos Goud .

Interesse?

Sportclubs kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons. VAD werkt samen met een onderzoeksteam aan de VUB om de ontwikkelingen van Sportivos binnen de sportclub te monitoren. De ingeschreven sportclub kan in dat kader dan ook vrijblijvend gecontacteerd worden. VAD staat achter dit onafhankelijk onderzoek en moedigt de clubs ook aan hieraan deel te nemen. Met jouw input komen we te weten of Sportivos ook doet wat het moet doen: jouw club gezonder, veiliger en aangenamer maken.

Als je meer achtergrondinformatie over het project zoekt, kan je de samenvatting van de beide persberichten lezen die over Sportivos werden uitgestuurd. Hierin wordt de precieze doelstelling verder uitgeschreven, en vind je een aantal reacties van sportclubs die het bronzen label behaalden.

Ook als stad of gemeente kan je heel wat doen om Sportivos in jouw gemeente op de kaart te krijgen. Gezien het grote bereik van sportclubs is dit een ideale manier om aan gezondheidswinst te doen en jezelf als stad of gemeente positief in de kijker te zetten. We bundelden hier enkele tips om als gemeente met het project aan de slag te gaan.

Wens je meer informatie? Mail dan naar: sportivos@vad.be .

Materiaal
Sportivos flyer voor sportclubs
Alles over de voordelen van Sportivos voor jouw sportclub. Voorkom problemen met alcohol of drugs, of weet hoe ze aan te pakken als ze zich toch voordoen.