Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Aan de slag met ‘Vergok je sportplezier niet’, de campagne over sportweddenschappen

Aan de slag met ‘Vergok je sportplezier niet’, de campagne over sportweddenschappen

Al het nodige voor preventiewerkers en logo’s

Op 26 september lanceert VAD de nieuwe campagne ‘Vergok je sportplezier niet’, een campagne over sportweddenschappen, voornamelijk gericht aan sportclubs en sportclubleden. VAD neemt zelf heel wat initiatieven om de campagne een maximum van aandacht te geven. Via advertenties op sociale media, en via de sportfederaties en sportkoepels, hopen we de sporters en clubs rechtstreeks te bereiken. Een persbericht zal de campagne ook in de media lanceren. Maar de rol van onze structurele preventiepartners, de preventiewerkers en de logo’s, is ook deze keer weer onmisbaar. De lokale contacten kunnen de campagne echt tot bij de mensen brengen. Dit artikel geeft daarbij de nodige houvast.

Waarom een preventiecampagne over gokken voor sportclubs?

De reden voor de campagne is duidelijk. Uit onderzoek van VAD en de UGent blijkt dat sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking. Het gokgedrag van sportclubleden is bovendien tienmaal meer risicovol.

Sportclubs zijn bijgevolg de ideale setting om aan preventie te doen. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoewel sportweddenschappen vaak voorkomen in de clubs, blijven de problemen die ze veroorzaken vaak onzichtbaar. Bovendien werken heel wat sportclubs met vrijwilligers, die weinig ruimte hebben om met andere zaken bezig te zijn dan het sporten zelf. En als een club gesponsord wordt door een gokoperator, liggen de zaken helemaal gevoelig.

De campagne heeft bijgevolg een dubbele doelstelling:

  • Sporters bewustmaken dat sportweddenschappen niet zo onschuldig zijn als ze lijken.
  • Sportclubs motiveren om preventieve maatregelen te nemen.

Heb je meer cijfers of argumenten nodig om een contactpersoon in je netwerk te overtuigen van het belang van de campagne? Deze infographic van ICES brengt de belangrijkste cijfers en argumenten op een visuele manier. Nood aan meer feiten en cijfers? Die vind je in de Factsheet Gokken in de Sport van Sport.Vlaanderen.

De call to action: onderteken het Charter Sportweddenschappen

We willen sportclubs en sportfederaties overtuigen dat het niet veel moeite hoeft te kosten om succesvol aan preventie te doen. Om de drempel zo klein mogelijk te maken om in het verhaal mee te stappen, werken we met een charter. Door dit te ondertekenen, zegt een club of organisatie: we begrijpen het belang van het thema sportweddenschappen, en we willen leden van sportclubs beschermen tegen de risico’s.

Het charter, en het formulier om het te ondertekenen, zijn te vinden op de campagnewebsite vergokjesportplezierniet.be . Alle affiches, filmpjes en campagnematerialen verwijzen hier naar terug.

© VAD Campagnebeeld basketbal – Banner voor de sportclub

De belangrijkste stap die jij als preventiepartner dus kan zetten, is alle actoren uit de lokale sportwereld (de sportclubs, sportfunctionarissen, sportpromotoren, …) overtuigen om het charter te ondertekenen. Het is een heel klein en bijgevolg gemakkelijk engagement van hun kant uit, maar wel een eerste stap in de bewustwording. Bovendien krijgt iedereen die het charter ondertekent informatie en campagnemateriaal toegestuurd. Zo worden ze dus uitgenodigd om verder met het thema aan de slag te gaan.

Spreek je netwerk aan

Neem dus contact op met iedereen in je netwerk die te maken heeft met het thema sport. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De sportclubs in je regio
    (Legde je al contacten in het kader van Sportivos? Schrijf deze mensen dan zeker ook aan over de campagne.)
  • Het lokaal beleid: De schepen van sport, andere sportfunctionarissen, de sportdienst van de stad…
  • Sportpromotoren, uitbaters van sportinfrastructuur, …

Zijn er overlegmomenten tussen de verschillende spelers van de lokale sportwereld? Breng de campagne dan zeker aan als thema op de eerstvolgende samenkomst. Er staat trouwens geen heel strakke timing op de campagne. We gaan van start op 26/09/2022, maar het thema blijft, met het aankomende WK, nog maanden actueel. Geen probleem dus als het eerstvolgende overleg pas een tijd na de lancering van de campagne valt.

Heb je overleg met het lokaal beleid? Dan kan je de Powerpoint gebruiken om de campagne aan hen voor te stellen en duidelijk te maken welke rol zij hierin kunnen spelen.

Verspreid zoveel mogelijk het campagnemateriaal

 

© VAD Campagnebeeld hockey – Banner voor de sportclub

Uiteraard is het uiteindelijke doel om zowel de sensibiliserende boodschap, als de oproep om het charter te ondertekenen, maximaal te verspreiden. Dat kan je doen door overal waar dat past en waar veel mensen passeren, affiches op te hangen. En door alle digitale kanalen in te zetten waar jij zelf aan kan, of iemand uit je netwerk toegang toe heeft.

Affiches, video’s, banners, e-mailfooters en bekendmakingsteksten vind je terug in de communicatiegids.

Een club wil aan de slag. Wat nu?

Als een sportclub, na het ondertekenen van het charter, verdere stappen wil ondernemen, dan is dat uiteraard geweldig nieuws. Het CGG-preventiewerk kan hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Clubs ontvangen na het ondertekenen van het charter dit document met tips: Hoe ga je als sportclub preventief aan de slag rond sportweddenschappen? Dit document is bewust kort gehouden, maar geeft wel de blauwdruk van wat een club zoal kan ondernemen. Ook voor jou als preventiewerker biedt het dus de nodige houvast.

VAD zal de komende jaren verder inzetten op het thema gokpreventie in sportclubs. Maar het is niet nodig om op nieuwe ontwikkelingen te wachten om al met een sportclub aan de slag te gaan. De beleidsmatige aanpak van sportweddenschappen, is niet wezenlijk verschillend van die van alcohol en andere drugs.

Nog vragen? Voor overleg en ondersteuning kan je terecht bij deze twee VAD-collega’s:

Veel succes, en alvast bedankt voor jullie inzet!

Materiaal
Vergok je sportplezier niet
Een campagne over sportweddenschappen, in de context van sportclubs. Bestel hier de affiches, download de bekendmakingsteksten, banners en e-mailfooters, en deel de video’s.