Skip to main content

Als je ouder drinkt of drugs gebruikt

Een pakkend filmpje toont een jong meisje, Femke, dat de taken van haar verslaafde moeder overneemt en zo niet langer kind kan zijn.

Praten helpt

Met deze campagne willen we Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem of KOAP aansporen hun verhaal te vertellen. Praten over gevoelens en informatie opzoeken over het thema maakt deze kwetsbare kinderen en jongeren sterker om de situatie thuis aan te kunnen. Om de kinderen en jongeren daarbij zo goed mogelijk te begeleiden, organiseerde VAD een vorming voor medewerkers en vrijwilligers van Awel (de vroegere Kinder-en JongerenTelefoon), De Druglijn, jongerenonthaal van CAW (JAC) en de jeugdadviseurs (In Petto). Deze organisaties zetten mee hun schouders onder de campagne om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken. Volwassenen die een band hebben met deze kinderen, bijvoorbeeld jeugdwerkers, hulpverleners, CLB-medewerkers of vertrouwenspersonen, kunnen natuurlijk ook een luisterend oor bieden.

Verborgen problematiek bij 1 op 10 kinderen en jongeren

Heel wat kinderen groeien op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol, drugs of pillen misbruikt. Deze kinderen blijven te vaak een onzichtbare groep. Voor de buitenwereld lijken deze gezinnen min of meer normaal te functioneren. Maar een ouder die problematisch alcohol of andere drugs gebruikt, schudt het hele gezin door elkaar. Problematisch middelengebruik betekent voor de kinderen vaak chaos en onvoorspelbaarheid, soms ook geweld. Deze kinderen lopen een groter risico op verschillende gedrags- en ontwikkelingsproblemen en zijn ook kwetsbaarder om zelf een verslaving of psychisch probleem (depressie, angsten) te ontwikkelen.

Meer inzicht maakt weerbaarder

Kinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem zijn moeilijk te bereiken. Het is niet enkel een erg diverse groep, het gaat ook om jongeren die er vaak alles aan doen om die problemen thuis te verbergen. Toch is het belangrijk hen rechtstreeks te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Er zijn namelijk een aantal beschermende factoren die hen weerbaarder maken: inzicht in de problematiek, autonomie, relatievaardigheid, zin voor initiatief, creativiteit, humor… Door die elementen te stimuleren, versterken we hun veerkracht. Vandaar de nood aan deze campagne. Bij De Druglijn kunnen kinderen en jongeren hun verhaal of vragen kwijt via telefoon, mail en chat. Anoniem, zonder taboe, zonder oordeel. Op www.druglijn.be vinden ze ook een eerste advies en kunnen ze info- en doeboekjes voor Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem downloaden.

Materiaal
8-jarig meisje voedt baby op
Sensibiliseringsfilmpje voor kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP).