Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Een vormingsaanbod rond alcohol voor eerstelijnspsychologen

Een vormingsaanbod rond alcohol voor eerstelijnspsychologen

Sinds 2019 komt een kortdurende, ambulante behandeling bij een eerstelijnspsycholoog in aanmerking voor een terugbetaling van het ziekenfonds. Naast de psychische problemen angst en depressie, komen ook matig ernstige psychische problemen door alcohol hiervoor in aanmerking. Een belangrijke en noodzakelijke stap in ons hulp- en zorgsysteem om sneller en efficiënter om te gaan met eerste probleemsignalen. Toch merken we dat er nog een duwtje in de rug nodig is.

De behandeling van deze psychische problemen door alcohol omvat eerstelijnszorg en bestaat uit een reeks van een aantal individuele gesprekssessies tussen de cliënt en de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Meer info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de site van het RIZIV.

Het kan gaan om probleemverkenning, psycho-educatie, kortdurende algemene psychologische zorg, begeleide zelfhulp of interventies om de zelfredzaamheid te versterken. Tegelijk kan het ook een belangrijke tussenstap zijn om de cliënt te motiveren en te oriënteren naar meer gespecialiseerde hulp wanneer het gaat om ernstigere problemen.

Problematisch alcoholgebruik is nog geen vertrouwd thema

Uit een eerste analyse van de terugbetalingsgegevens van het RIZIV blijkt echter dat slechts 2,84% van de consultaties gericht zijn op ‘problematisch alcoholgebruik’. Dit ondanks de hoge prevalentiecijfers en een grote treatment gap. Psychologische sessies rond angst (27,76%) en depressie (38.15%) lijken al meer vertrouwd.

Deze cijfers bieden interessante inzichten. Ze tonen aan dat er nog bijkomende inspanningen nodig zijn om ook de hulp rond problematisch alcoholgebruik beter gekend te maken. Mede met een vormingsaanbod rond alcohol willen we hieraan tegemoetkomen.

Pilootprojecten vorming eerstelijnspsychologen

Om tot een gepast vormingsaanbod te komen, startte VAD in 2020 een pilootproject op in samenwerking met de twee Limburgse Netwerken GGZ, Reling en Noolim. Binnenkort start VAD een tweede pilootproject met het Netwerk Emergo in regio Mechelen.

“Met een vormingsaanbod rond alcohol willen we eerstelijnspsychologen kennis, inzichten en hulpmiddelen aanreiken.”

Joyce Borremans – stafmedewerker eerstelijnswelzijnswerk VAD

Van meet af aan vonden we het belangrijk dat er naast kennisoverdracht, voldoende aandacht ging naar het introduceren en inoefenen van concrete hulpmiddelen die de ELP makkelijk in de praktijk kan inzetten. We stonden ook stil bij de wisselwerking met de huisarts en andere hulpverleners. We bundelden al ons materiaal (onze ervaringen, mailings, presentaties, proefopdrachten,…) in een handige gids.

Intussen merken we dat er op het terrein steeds meer interesse is vanuit de Netwerken GGZ om vorming rond alcohol aan te bieden. De preventiewerker uit de regio kan dit ondersteunen. Op basis van de ervaringen uit de pilootprojecten en eigen expertise kunnen ze samen met het Netwerk uit de regio vormingen aanbieden.

“Door regionale samenwerking willen we alle eerstelijnspsychologen in Vlaanderen motiveren om aan de slag te gaan met psychische problemen door alcoholgebruik.”

Joyce Borremans – stafmedewerker eerstelijnswelzijnswerk VAD

Heb je als preventiewerker nog vragen bij de gids of wil je eigen bevindingen delen? Neem dan contact op met Joyce Borremans van VAD.

Materiaal
Vormingsaanbod alcohol voor eerstelijnspsychologen
Organiseer als preventiewerker een vormingsaanbod rond alcohol voor eerstelijnspsychologen, zodat zij de nodige tools hebben om hierrond met hun cliënten aan de slag te gaan.