Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Handvatten voor omgaan met nieuwe drugs, fenomenen of trends

Handvatten voor omgaan met nieuwe drugs, fenomenen of trends

Regelmatig duiken er signalen op over nieuwe drugs of nieuwe fenomenen in middelengebruik. Die worden vaak eerst gedetecteerd op lokaal of regionaal niveau. In deze tekst geven we handvatten mee voor preventiewerkers die werken op lokaal of regionaal niveau om correct in te spelen op en om te gaan met nieuwe evoluties in de regio.

Met nieuwe drugs bedoelen we Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Dit zijn psychoactieve middelen die meestal nog niet opgenomen zijn in de VN-verdragen en dus niet gecontroleerd worden op wereldniveau . Met een nieuw fenomeen bedoelen we het voorkomen van een opmerkelijke gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het fenomeen van drink spiking waarbij mensen anderen drogeren door iets in hun drankje te doen. Als een bepaald fenomeen doorheen de tijd evolueert spreken we van een trend. Zo vertoont cocaïne bijvoorbeeld een opwaartse trend, het gebruik is met de tijd gestegen.

Het Early Warning System

Deze tekst is onderdeel van de werking van het Early Warning System (EWS), een Europees systeem dat instaat voor de uitwisseling van informatie over productie, transport, gebruik en risico’s van zowel nieuwe als klassieke drugs. Deze informatie wordt via een netwerk van professionele contacten zowel uitgewisseld tussen de verschillende EU-lidstaten als binnen elke lidstaat. Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) coördineert de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. De dienst Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) van Sciensano verzorgt in België de communicatie op federaal niveau. In Vlaanderen is VAD verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling van en naar het netwerk van professionele intermediairs en preventiewerkers.

Het BEWSD verzamelt de informatie met hulp van politie, gerecht, ziekenhuizen, VAD/De Druglijn (voor Vlaanderen) en Eurotox (voor Franstalig België). Als er concrete aanwijzingen zijn dat bepaalde nieuwe drugs, fenomenen of trends opduiken in België,dan wordt er informatie uitgewisseld tussen verschillende partners en hun lokale en regionale intermediairs.

Wat te doen als je nieuwe drugs, fenomenen of trends opmerkt binnen jouw gemeente of regio?

1. Probeer meer informatie te vergaren over het middel, het fenomeen of de trend

  • Welke middelen worden gebruikt (naam, straatnaam, uitzicht, samenstelling, prijs, …)
  • Hoe gebruiken mensen deze middelen (slikken, snuiven, roken, basen, vapen, inhaleren (gas), injecteren, …)
  • Wie is de doelgroep (minderjarigen, jongvolwassenen, volwassenen, mensen die gekend zijn voor hun middelengebruik, …)
  • Wat is de omvang van het gebruik/fenomeen (enkele mensen, tientallen, honderden, …)
  • Is dit een eenmalig fenomeen of een terugkerend fenomeen?
  • Waar wordt gebruikt/speelt het fenomeen zich af? (thuis, horeca, events, publieke ruimte, in opvangcentra, bepaald gebied, …)
  • Welke eventuele problemen brengt dit gebruik met zich mee? (intoxicaties, overdosissen, overlast, …

2. Neem contact op met het Vlaamse Early Warning System via jochen.schrooten@vad.be of 0468 112906 en deel deze info of vul deze online fiche in.

3. Door contact op te nemen met VAD geef je toestemming om de info die je doorgeeft te bespreken met onze partners binnen het BEWSD (Sciensano, Eurotox en VAD) om in te schatten of deze drug, dit fenomeen of deze trend ook in andere regio’s in België wordt waargenomen.

4. VAD koppelt vervolgens deze info terug naar jou. Indien na afstemming met het BEWSD blijkt dat er actie moet ondernomen worden dan zal in samenspraak met de lokale/regionale intermediairs bekeken worden hoe dat best aangepakt wordt.

Materiaal
Handvatten voor omgaan met nieuwe drugs, fenomenen of trends
Deze tekst helpt preventiewerkers die werken op lokaal of regionaal niveau om correct in te spelen op en om te gaan met nieuwe drugs (NPS) of nieuwe fenomenen in middelengebruik.