Skip to main content

Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken in de diensten voor beschut wonen. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met bewoners en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. In een eerste stap werk je aan de visie van je dienst op jullie bewoners en middelengebruik. Vervolgens concretiseer je de visie in de uitwerking van de verschillende pijlers van het drugbeleid: regels & afspraken, zorg & begeleiding, informatie & sensibilisering, omgevingsinterventies. Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid.

Online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’

Het draaiboek dat je hierboven kan downloaden, biedt houvast bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van het beschut wonen. Wil je je daarnaast – meer in het algemeen – verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’ volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.