Skip to main content

Ginger

Sinds 1996 beheert VAD Ginger, een gebruiksvriendelijk registratieprogramma voor activiteiten die kaderen in alcohol- en drugpreventie op Vlaams niveau.

Wat is Ginger?

Ginger is een programma voor preventiewerkers om hun preventieactiviteiten aan de hand van een aantal standaardvariabelen te registreren. Alcohol- en drugpreventie wordt vanuit een ruimer blikveld benaderd, waarbij naast de evidente thema’s alcohol en illegale drugs ook psychoactieve medicatie, de gokproblematiek, tabak en internetverslavingen (o.a. gamen) in beschouwing worden genomen.

VAD bundelt elk jaar de resultaten van de registratie in een monitoringrapport. Dit biedt de overheid, VAD, de registrators en andere geïnteresseerden een overzicht van de output van de registratie. Het brengt met andere woorden in kaart welke preventieactiviteiten worden uitgevoerd en welke de aard en het bereik van deze activiteiten is.
Over de jaren heen worden bepaalde resultaten en verhoudingen bestendigd, maar er zijn ook in het oog springende evoluties in het preventielandschap.

Mee met de tijd: van floppy disk naar applicatie

Ginger heeft ondertussen al 20 jaar zijn nut en meerwaarde als geïnformatiseerd registratieprogramma voor alcohol- en drugpreventieactiviteiten aangetoond. Daarbij werden steeds de ICT-ontwikkelingen gevolgd. Na de eerste jaren werken met diskettes en CD-ROM werd in 2008 de online-applicatie www.vadginger.be opgestart. In de loop der jaren werden ook enkele variabelen aangepast of toegevoegd, maar steeds zonder de boomstructuur te raken.

In de loop der jaren werd het aantal registrators steeds groter. Terwijl het aantal registrators zich aan de eeuwwisseling rond de 65 situeerde, steeg dit in de jaren ’10 naar boven de 80. Zowel regionale CGG-preventiewerkers, (inter)gemeentelijke preventiewerkers en Vlaamse preventieactoren nemen deel aan de Gingerregisttratie.