Skip to main content

Kinderen van gebruikers

De impact van alcohol- en druggebruik, gamen en gokken beperkt zich niet tot de levensdomeinen van één persoon. Het heeft ook invloed op vele naastbetrokkenen, onder andere op de kinderen van mensen die alcohol of drugs gebruiken of problematisch gamen of gokken. Zij voelen zich bezorgd en machteloos. Binnen onze samenleving en zeker binnen de hulpverlening is het daarom extra belangrijk om ook de kinderen extra aandacht te geven.

‘Kinderen van’ verdienen extra aandacht

Heel wat kinderen groeien op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol, drugs of pillen misbruikt of zelf verslaafd is. Toch blijven ze te vaak een onzichtbare groep. Problematisch middelengebruik betekent voor de kinderen vaak chaos en onvoorspelbaarheid. Deze kinderen lopen een groter risico op verschillende gedrags- en ontwikkelingsproblemen en zijn ook kwetsbaarder om zelf een verslaving of psychisch probleem (depressie, angsten) te ontwikkelen. Door hen te informeren, te ondersteunen en ruimte te geven om te praten met vertrouwensfiguren kunnen we hun veerkracht versterken.