Skip to main content

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond hebben het vaak moeilijker in de samenleving vanwege hun socio-economische status, verblijfsstatuut en taalkennis. Wanneer het dan gaat over alcohol- of ander middelengebruik, is dat niet anders. Ze voelen zich vaak minder aangesproken door het reguliere aanbod aan preventiemethodieken, omdat dit vaak niet aangepast is aan hun talige en culturele gevoeligheden. De specifieke situatie van mensen met een migratieachtergrond heeft ook gevolgen voor hun mentale gezondheid, en kan probleemgebruik en de toegang tot de zorg beïnvloeden. Mensen met een migratieachtergrond kloppen vaak op een latere leeftijd aan bij gespecialiseerde diensten en blijven ook minder lang in de hulpverlening.

Materialen en methodieken op maat

Hieronder vind je het aanbod van VAD-methodieken en -materialen voor mensen met een migratie-achtergrond, opgedeeld in drie subdoelgroepen.