Skip to main content

Lager onderwijs

Een kleine minderheid van de kinderen in het lager onderwijs dronk al eens alcohol of nipte eens aan het glas van papa of mama. Toch wil dit niet zeggen dat er in het lager onderwijs niet preventief gewerkt kan worden.

Preventief werken kan heel concreet door het gebruiken van volledig uitgewerkte en gebruiksvriendelijke lespakketten. Idealiter neem je al deze initiatieven binnen het gezondheidsbeleid van de school.

Het gezondheidsbeleid op school

In het lager onderwijs hoef je op school geen specifiek alcohol- en drugbeleid uit te werken, maar kan je je concentreren op het brede geheel van gezondheidsbevordering.

Gezondheidsbevordering gaat verder dan lesjes geven. Het wil ook zeggen dat je naast educatie aandacht hebt voor een schoolklimaat waarin de gezondste keuze de meest logische keuze is. Dat wil zeggen dat er ingezet wordt op structurele maatregelen.

Als lagere school kan je ook nadenken over mogelijke begeleiding van kinderen wiens mama of papa drinkt.

Praten over alcohol, gamen en drugs in het lager onderwijs?

Uiteraard kan je op de lagere school al werken aan welbevinden, sociale vaardigheden en attitudevorming. Dat je op deze manier al aan alcohol- en drugpreventie kan doen, staat niet ter discussie. Maar of het al zin heeft om deze thema’s specifiek aan bod te laten komen tijdens de les, is minder duidelijk.

Idealiter werk je met kinderen pas rond een middel als het zich in hun leefwereld bevindt. Vanaf een bepaalde leeftijd en voor bepaalde groepen gaat dat zeker op voor gamen en alcohol. Hiervoor voorziet VAD lesmateriaal op maat. Voor een project rond illegale drugs in het lager onderwijs kiezen we, op basis van gebruikscijfers en onderzoek, bewust niet.

Als kleine kinderen groot worden

Ouders ondersteunen in hun preventieve rol

Ouders zijn spilfiguren in het leven van kinderen. Daarom is het van belang om hen te informeren over alcohol, drugs, gamen en gokken.

Als school kan je een ouderavond aanvragen over deze thema’s.