Skip to main content
Problemen in jouw organisatie, bedrijf, school, vereniging of gemeente voorkomen en aanpakken met een eigen alcohol- en drugbeleid.
Problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik voorkomen, en er correct op reageren wanneer ze zich toch voordoen, is niet eenvoudig. Decennialange ervaring en kennis leert ons dat deze complexe problematiek ook een complex antwoord vraagt: een brede aanpak, op maat van de verschillende doelgroepen en settings. Een zogenaamde ‘beleidsmatige aanpak’ is daarbij een goede manier van werken. Dat wil zeggen dat een organisatie, een bedrijf, een school, … eerst een visie uitschrijft, om dan op basis daarvan de volgende pijlers uit te bouwen:
  • Afspraken en regels Wat kan en wat kan niet in onze organisatie, bedrijf of setting?
  • Educatie Hoe worden werknemers, inwoners, leerlingen, patiënten, … geïnformeerd en gesensibiliseerd?
  • Zorg en begeleiding Hoe worden mensen met een probleem in onze organisatie, bedrijf of setting op tijd geïdentificeerd en doorverwezen?
  • Omgevingsinterventies Welke maatregelen dragen bij tot een gezonde omgeving, en maken het makkelijker om gezonde keuzes te maken?
Dat diezelfde vier pijlers steeds terugkomen, wil niet zeggen dat er overal op dezelfde manier gewerkt kan worden. Een ‘one size fits all’-oplossing bestaat immers niet. We ontwikkelen daarom draaiboeken en preventiemethodieken die organisaties en bedrijven helpen om een eigen alcohol- en drugbeleid op maat uit te werken. Hieronder, bij ‘Gerelateerde materialen’ vind je het overzicht van deze draaiboeken en methodieken. Klik de methodiek open die best aansluit bij jouw organisatie.