Skip to main content

Logo’s

Er zijn dertien Logo’s in Vlaanderen en Brussel. Ze vormen geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken. De Logo’s werken mee aan de uitvoering van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en het realiseren van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen. Ze werken rond volgende thema’s: voeding en beweging, gezondheid en milieu, valpreventie, vaccinatie, geestelijke gezondheid, bevolkingsonderzoeken, tabak, alcohol en andere drugs. Hun taak bestaat er onder andere uit om gevalideerde preventiemethodieken van partnerorganisaties (o.a. VAD en Vlaams Instituut Gezond Leven) te verspreiden (dissemineren) en lokale besturen te begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken en opvolgen van hun lokaal preventieve gezondheidsbeleid.

Contacteer Karen Vanmarcke (02 422 03 76) voor vragen.

Hier vind je een overzicht per provincie. Voor up-to-date informatie over elk Logo en haar aanbod: www.vlaamselogos.be.

Antwerpen

Logo Antwerpen

Jodenstraat 44
2000 Antwerpen
T 03 691 16 02
info@logoantwerpen.be
http://logoantwerpen.be/

Logo Kempen

Stationsstraat 60
2300 Turnhout
T 014 44 08 34
info@logokempen.be
http://logokempen.be/

Logo Mechelen

Paardenstraatje 35/1
2800 Mechelen
T 015 43 63 66
info@logomechelen.be
http://logomechelen.be/

Brussels gewest

Logo Brussel

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
T 02 563 03 75
logo.brussel@vgc.be
http://logobrussel.be/

Limburg

Logo Limburg

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 82 38
logolimburg@limburg.be
http://logolimburg.be/

Oost-Vlaanderen

Logo Dender

Burchtstraat 10 bus 17
9300 Aalst
T 053 60 31 60
logo@logodender.be
http://logodender.be/

Logo Gezond+

Baudelokaai 8
9000 Gent
T 09 235 74 20
logo@gezondplus.be
www.logogezondplus.be

Logo Waasland

Ankerstraat 91
9100 Sint-Niklaas
T 03 766 87 78
info@logowaasland.be
http://logowaasland.be/

Vlaams-Brabant

Logo Oost-Brabant

Kloosterweg 9 bus 1
3020 Herent
T 016 89 06 05
info@logo-oostbrabant.be
http://logo-oostbrabant.be/

Logo Zenneland

Kerkpleinweg 4
1742 Ternat
T 02 582 75 91
info@logozenneland.be
http://logozenneland.be/

West-Vlaanderen

Logo Midden-West-Vlaanderen

Mandellaan 101
8800 Roeselare
T 051 23 17 40
info@logomiddenwvl.be
http://logobrugge-oostende.be/

Logo Brussel-Oostende

Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 72 95
info@logobrugge-oostende.be
http://logobrugge-oostende.be/

Logo Leieland

President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
T 056 44 07 94
logo@logoleieland.be
http://logoleieland.be/

VAD-Nieuwsbrief Preventie

VAD wil graag kort op de bal spelen en je snel op de hoogte brengen van nieuwe acties, campagnes, concept- en methodiekontwikkeling, beleidsnieuws, vormingen, publicaties, …

Nieuwsbrief