Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Welkom in az Sint-Blasius, een alcoholvrij ziekenhuis

Welkom in az Sint-Blasius, een alcoholvrij ziekenhuis

Sinds 2015 is az Sint-Blasius een alcoholvrij ziekenhuis. Het ziekenhuis besloot om geen alcohol meer aan te bieden aan patiënten, bezoekers en personeel. Zo kan je in de cafetaria geen pilsje meer drinken en vind je in de winkel geen alcohol. Deze beslissing ging niet over één nacht ijs. Karen Pieters, algemeen directeur, licht toe hoe het beleid tot stand kwam.

Een gezond signaal naar onze patiënten en bezoekers

Meer dan vijf jaar geleden kregen we als directie de vraag om geen alcohol meer te verkopen. De medewerkers van de psychiatrische afdeling, waar we ook mensen met problematisch alcoholgebruik begeleiden, vonden de verkoop van alcohol in het ziekenhuis geen goed signaal naar patiënten. We besloten om in eerste instantie geen alcohol meer te verkopen in de cafetaria en de winkel.

Nultolerantie voor personeel

Later kwam vanuit de overheid de opdracht om een preventief alcohol- en drugbeleid uit te werken voor het personeel (cfr. CAO 100). Vroeger was het, zoals in de meeste organisaties, de gewoonte om tijdens recepties, vieringen, symposia, … ook alcohol te schenken aan personeel. Deze gewoonte wilden we doorbreken. We verboden alcoholgebruik in het ziekenhuis, ook na de werkuren. In eerste instantie werden enkele uitzonderingen toegestaan, zoals bij een nieuwjaardrink, een seminarie voor externen of een bestuursvergadering. Deze uitzonderingen creëerden echter onduidelijkheid. We kregen veel vragen van personeel en besloten in 2016 om geen uitzonderingen meer toe te staan.

“Sinds 2016 wordt totaal geen alcohol meer geschonken, ook niet op recepties na de werkuren. We hebben nu één duidelijke afspraak waar de hele organisatie zich achter kan scharen.”

Karen Pieters, algemeen directeur az Sint-Blasius Dendermonde

Eén duidelijke afspraak

Uiteraard zorgde deze beslissing voor weerstand. Zo vreesden sommigen dat symposia voor externe professionals met een alcoholvrije receptie minder geïnteresseerden zouden aantrekken. Dat er geen ruimte meer was voor uitzonderingen, maakte het beleid anderzijds veel eenvoudiger. Vanaf nu was er één duidelijke afspraak waar de hele organisatie zich kon achter scharen.

Niet 100% alcoholvrij

Een alcoholvrij ziekenhuis wil niet zeggen dat er totaal geen alcohol meer in het ziekenhuis aanwezig is. Op de materniteit wordt wel eens een glaasje gedronken op de geboorte van het kind. Wat wij als ziekenhuis echter nooit zullen doen is zelf drankpakketten aanbieden op de dienst materniteit of tafelbier serveren bij de maaltijden van onze patiënten.

Tournée Minérale

Zowel vorig jaar als dit jaar deden we als ziekenhuis mee aan Tournée Minérale. Op deze manier proberen we onze medewerkers te sensibiliseren over de nadelige gevolgen van alcohol. Onze deelname aan Tournée Minérale maakt deel uit van een breed welzijnsbeleid, dat inzet op gezondheid en welbevinden in tal van aspecten. We merken dat gezondheidspreventie ook maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt, en kunnen daar alleen maar blij mee zijn.